Leesvaardigheid cruciaal voor internetwijsheid

Het slecht lezen van teksten vormt een belemmering voor de internetwijsheid van leerlingen.

Dit stelt Joost Schellevis (1982) vast in zijn afstudeerscriptie, getiteld ‘Internetwijsheid. Vaardigheden van kinderen met informatie op internet’.

De belangrijkste aanbeveling die uit zijn onderzoek voortvloeit is dat in het leesonderwijs op de basisschool meer moet worden geoefend met zakelijke teksten, zoals nieuwsberichten.

De scriptie is het resultaat van een afstudeeropdracht bij Stichting Krant in de Klas.