Onderzoeksrapport Jongeren, nieuwsmedia en betrokkenheid

Op donderdag 21 januari 2010 is de onderzoekspublicatie 'Jongeren, nieuwsmedia en betrokkenheid' van Nico Drok en Fifi Schwarz verschenen.

Het eerste exemplaar van het rapport werd op dezelfde dag tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Stichting Krant in de Klas uitgereikt aan Ronald Plasterk, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

In het onderzoek, waarin de functies van nieuwsmedia centraal stonden, is speciale aandacht uitgegaan naar de positie van dagbladen.

Aan het onderzoek hebben ruim 1.000 Nederlandse jongeren in de leeftijd van 15 t/m 29 meegedaan.