Commissie-Brinkman bepleit vrijgave programmagegevens

In het adviesrapport 'De volgende editie' bepleit de Tijdelijke Commissie Innovatie en Toekomst Pers vrijgave van de programmagegevens.

De landelijke publieke omroep weigert al jaren de programmagegevens beschikbaar te stellen voor weekpublicatie.

De commissie-Brinkman bepleit het als volgt:

‘[..] passen in de ogen van de commissie geen barrières voor productinnovaties binnen de gedrukte media door de publieke omroep. Kranten en weekbladen zien interessante mogelijkheden om op basis van wekelijkse publicatie van programmagegevens productvernieuwing door te voeren. De commissie vindt het ongepast dat zulks niet mogelijk is door een de facto verbod op publicatie door de publieke omroep, zeker waar de gegevens selectief wel aan derden ter beschikking worden gesteld, zoals in het geval van Veronica. De commissie acht het voor de hand liggend dat de publieke omroep zich eerder inspant om haar uitzendschema bij zo veel mogelijk Nederlanders onder de aandacht te brengen, met het oog op haar publieke taak om zo veel mogelijk burgers in Nederland te bedienen, dan ze met verwijzing naar eigen commerciële exploitatie aan derden te onthouden. De commissie verzoekt de overheid te bevorderen dat de gegevens voor derden ter beschikking komen opdat zij daarop productinnovaties kunnen stoelen.’ (p. 56)

De NDP onderschrijft de zienswijze van de commissie-Brinkman. Uitzendschema’s die met publiek geld tot stand zijn gekomen, behoren vrij beschikbaar te zijn, zeker als zij ook nog eens een verwijsfunctie vervullen naar de publieke omroep.