NDP dient klacht in bij de Europese Commissie

Met de klacht maken krantenuitgevers bezwaar tegen de Multimediawet die sinds 1 januari van kracht is.

De rol van de Nederlandse Publieke Omroep is in de nieuwe mediawet verder verruimd. Zo is het onderscheid tussen hoofd- en neventaken komen te vervallen. Hierdoor behoren onder meer de internetactiviteiten nu ook tot de hoofdtaak.

In de huidige multimediale markt komen krantenuitgevers en omroepen elkaar steeds meer als directe concurrenten tegen. Dit geldt voor nieuwssites op internet, maar ook voor andere nieuwe toepassingen als narrowcasting.

De NPO wil “altijd en overal”aanwezig zijn en krijgt hiervoor van minister Plasterk ook alle middelen om deze ambitie waar te maken.

Terwijl uitgevers telkens een commerciële afweging dienen te maken, kan de NPO risicoloos en met grote budgetten experimenteren en hiermee een bijna niet meer in te halen voorsprong opbouwen.
De pluriformiteit  van de media komt hierdoor in gevaar. De NDP hoopt dat de Europese Commissie deze vorm van oneerlijke concurrentie gaat onderzoeken.