Europese dagbladuitgevers doen beroep op minister Plasterk

De European Newspaper Publishers Association (ENPA) heeft minister Plasterk een brief gestuurd om het standpunt van de NDP over staatssteunregels voor publieke omroepen kracht bij te zetten.

De Europese Commissie stelt in de herziene omroepmededeling voor dat nieuwe diensten van de publieke omroep vooraf getoetst moeten worden op concurrentievervalsende werking. Minister Plasterk is hier tegen heeft bij verschillende EU-lidstaten steun gezocht voor zijn standpunt.

ENPA vraagt de minister oog te hebben voor de marktverstorende werking die uitgaat van de onbegrensde expansie van de diensten van de publieke omroep in het digitale domein en de impact hiervan op de pluriforme pers.
De Europese koepel van dagbladuitgevers verzoekt de minister dan ook zijn mening te herzien en het concurrentievermogen van de mediasector als geheel te steunen.

Met de brief ondersteunt ENPA de klacht die de NDP bij de Europese Commissie heeft ingediend over de verbreding van de taakopdracht van de Nederlandse Publieke Omroep op grond van de multimediawet.