268 inzendingen voor De Tegel 2008, Ed Nijpels leidt eindjury

Voor De Tegel, de hoogste waardering voor de beste journalistiek in 2008, zijn in totaal 268 journalistieke producties, verdeeld over acht categorieën ingestuurd

‘Ondanks het dit jaar ingestelde maximum van twee inzendingen per categorie per journalist of hoofdredactie, is dit een uitstekende score. Daarbij voeren inzendingen die inzicht verstrekken in nieuwsfeiten of ontwikkelingen in de samenleving de boventoon,’ aldus Kees Spaan, voorzitter Stichting Jaarprijzen voor de Journalistiek.

De jurering vindt plaats in twee stappen. Allereerst maken vier vakjury’s een selectie uit de inzendingen. Vervolgens bepaalt de eindjury, die deze keer wordt voorgezeten door Ed Nijpels, de genomineerden en de uiteindelijke winnaars van de acht uit te reiken Tegels.

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het Feest voor de Journalistiek op dinsdagavond 12 mei 2009 in Muziekgebouw aan ’t IJ te Amsterdam.

Aantal inzendingen per categorie

De 268 inzendingen voor De Tegel 2008 zijn als volgt over de acht categorieën verdeeld:
Print – categorie Nieuws: 25
Print – categorie Achtergrond: 106
Televisie – categorie Nieuws: 21
Televisie – categorie Achtergrond: 35
Radio – categorie Nieuws: 4
Radio – categorie Achtergrond: 18
Talentprijs: 20
Innovatieprijs: 39

Jurering

De beoordeling van de inzendingen vindt plaats in twee stappen.

Allereerst gaat er voor de mediatypen Print, Televisie, Radio en voor de nieuwe Innovatieprijs een vakjury aan de slag. Elke vakjury selecteert per categorie maximaal vijf kandidaten die doorgaan naar de eindjury. Voor de talentprijs zijn dat per mediumtype maximaal drie kandidaten.

Criteria zijn o.a. originaliteit, maatschappelijke relevantie en impact.

De eindjury bestaat uit de twaalf leden van de vier vakjury’s en wordt voorgezeten door Ed Nijpels, voorzitter van ONRI en Thuiswinkel.org en ondermeer oud-commissaris van de Koningin in Friesland, minister van VROM en burgemeester van Breda.

De eindjury wijst per categorie maximaal drie genomineerden en de uiteindelijke winnaar aan.

Feest voor de Journalistiek 12 mei 2009

Begin april wordt bekendgemaakt welke journalistieke producties en talenten zijn genomineerd voor De Tegel 2008. Wie de hoogste waardering voor de beste journalistiek in 2008 uiteindelijk in de wacht gaan slepen, wordt op dinsdagavond 12 mei in Amsterdam onthuld tijdens het Feest voor de Journalistiek in Muziekgebouw aan ’t IJ.

Deze feestelijke avond biedt ook ruimte voor reflectie op de kwaliteit van de journalistiek. Een door het Tegel-bestuur aan te wijzen ‘nieuwsmaker van het jaar’ krijgt de gelegenheid de media beknopt een spiegel voor te houden.