De Tegel 2008 – Inschrijving derde editie geopend

Inschrijving derde editie geopend inclusief nieuwe Innovatieprijs en uitbreiding van de categorie Print.

Het gezamenlijke idee van NDP, NVJ, NOS, RTL Nederland en het Genootschap van Hoofdredacteuren om één keer per jaar aandacht te vragen voor de kwaliteit en betekenis van de Nederlandse journalistiek is aangeslagen.

Na de veelbelovende start van De Tegel in 2006 heeft deze hoogste waardering voor de beste journalistiek de afgelopen keer met 288 inzendingen zijn bestaansrecht echt bewezen.

Nieuw aan de derde editie is dat De Tegel voor internet/multimedia in de categorieën ‘nieuws’ en ‘achtergrond’ is omgevormd tot één journalistieke innovatieprijs. En naast dag- en weekbladen kunnen nu ook tijdschriften meedingen binnen het mediumtype ‘print’.

Voor alle categorieën geldt een maximum van twee inzendingen per journalist of (hoofd)redactie. Teneinde de continuïteit en inbreng van nieuwe opvattingen in de beoordeling te waarborgen heeft elke vakjury een nieuw lid.

De inschrijving voor De Tegel 2008 sluit vrijdag 16 januari 2009. De winnaars worden op dinsdagavond 12 mei 2009 bekend gemaakt tijdens het Feest voor de Journalistiek in Muziekgebouw aan ’t IJ te Amsterdam.

Acht Tegels

Met ingang van editie 2008 wordt de inzending voor dag- en weekbladen uitgebreid met tijdschriften. Tezamen vormen zij het mediumtype ‘print’. Daarnaast is gebleken dat  internet/multimedia zich minder goed leent voor een onderscheid in nieuws en achtergrond;  het gaat hier vooral om innovatieve multimediale content.
Derhalve zijn deze twee categorieprijzen omgevormd tot één journalistieke innovatieprijs.

Dit betekent dat De Tegel 2008 wordt toegekend binnen drie mediatypen: print, televisie en radio. Voor elk van deze mediatypen wordt een onderscheid gemaakt in de categorieën ‘nieuws’ en ‘achtergrond’. Naast deze zes journalistieke vakprijzen worden één innovatieprijs en één talentprijs uitgereikt.

Voor de innovatieprijs komen journalistieke producties in aanmerking die zich onderscheiden door functioneel en creatief gebruik van interactiviteit, het linken en ontsluiten van informatie op verschillende niveaus en/of relevante crossmedialiteit.

De talentprijs is bedoeld voor journalisten die ten tijde van de productie niet ouder waren dan 30 jaar en die kunnen worden beschouwd als vertegenwoordigers van een nieuwe generatie kwaliteitsjournalisten.

Elke journalist kan meedingen

Doorslaggevend voor het succes van De Tegel is het animo onder journalisten. Alleen als zij zich geroepen blijven voelen hun journalistieke topprestatie voor te leggen aan een onafhankelijke vakjury, kan de ambitie van De Tegel blijvend worden waargemaakt.

Zowel journalisten in vaste dienst als freelancers die werken voor landelijke en regionale dagbladen, weekbladen of tijdschriften, nieuws- en achtergrondrubrieken van publieke en commerciële radio- of televisiezenders, online nieuwsmedia en persbureaus in Nederland kunnen eigen publicaties of producties inzenden voor de categorieën ‘nieuws’ en ‘achtergrond’ en voor de nieuwe innovatieprijs.

Kandidaten voor de talentprijs kunnen uitsluitend worden voorgedragen door de (hoofd)redactie. Voor alle categorieën geldt een maximum van twee inzendingen per journalist of (hoofd)redactie. De inzendingen voor De Tegel 2008 dienen te zijn gepubliceerd of uitgezonden in 2008. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

De inzendtermijn sluit vrijdag 16 januari 2009. De voorwaarden voor deelname staan vermeld op www.detegel.info. Hier kunnen deelnemers zich ook inschrijven. Inzendingen kunnen uitsluitend digitaal worden aangeleverd.

Jureringsproces

De beoordeling van de inzendingen vindt plaats in twee stappen. Voor print, televisie, radio en voor de nieuwe innovatieprijs gaat er allereerst een vakjury, bestaande uit drie onafhankelijke deskundigen, aan de slag.

Criteria bij het beoordelen van de inzendingen zijn o.a. originaliteit, maatschappelijke relevantie en impact. Elke vakjury selecteert per categorie maximaal vijf kandidaten die doorgaan naar de eindjury.

De eindjury van De Tegel 2008 bestaat uit de twaalf leden van de vier vakjury’s aangevuld met een onafhankelijke voorzitter. Zij bepalen per mediumtype en categorie maximaal drie genomineerden en de uiteindelijke winnaar.

Prijsuitreiking 12 mei 2009

De eindjury maakt begin april 2009 bekend welke journalistieke producties en talenten zijn genomineerd voor De Tegel 2008.

Wie de hoogste waardering voor de beste journalistiek in 2008 uiteindelijk in de wacht gaan slepen, wordt op dinsdagavond 12 mei 2009 onthuld tijdens het Feest voor de Journalistiek in Muziekgebouw aan ’t IJ te Amsterdam.