Groter deel van omzet dagbladmerken uit digitale activiteiten

In 2019 daalde de omzet van de Nederlandse dagbladtitels met een half procent naar € 1.094 miljoen.

Een omzetstijging op de lezersmarkt en een daling op de advertentiemarkt leidden tot dit resultaat. Digitale activiteiten hebben een groeiend aandeel in de omzet van de dagbladmerken. Dit blijkt het jaarverslag 2019 van NDP Nieuwsmedia.

Lezersmarkt

De lezersmarkt heeft door de groei van het aantal betalende relaties een impuls gekregen. Het aantal betalende lezers groeide in 2019 met ruim 4.000 naar 2.611.586.

De lezersmarktomzet, bestaande uit onder meer abonnementen en losse verkoop, steeg met € 3 miljoen. De toename is te danken aan de sterk gestegen omzet uit digitale uitgaven. De omzet in dit segment groeide met 31 procent.

lezersmarkt dagbladen

De digitale producten genieten een groeiende populariteit. Het aantal mensen dat de gedrukte krant leest, al dan niet gecombineerd met de digitale krant, is nog ruim in de meerderheid. Het aantal afnemers dat uitsluitend een digitale krant of premium artikelen leest, is sterk gestegen en bedraagt ruim een kwart miljoen.

Het aandeel van lezersmarktomzet bedraagt gemiddeld 79 procent tegen 78 procent in 2018.

Advertentiemarkt

In 2019 daalde de advertentieomzet van de dagbladen en hun online platforms met 2,5 procent. De omzetgroei uit digitale advertenties was ontoereikend om de omzetdaling van printreclame op te vangen.

De digitale advertentieomzet van de dagbladtitels steeg in 2019 met tien procent. De groei komt grotendeels voor rekening van automatisch verhandelde digitale advertenties. De omzet in dit segment is met twintig procent toegenomen.

Printadvertenties hebben met 73 procent nog altijd het grootste aandeel in de advertentieomzet. Het aandeel digitale inkomsten is van 24 procent in 2018 gegroeid naar 27 procent in 2019.

Fte’s

Het aantal fte’s bij dagbladen is in 2019 met 1,8 procent toegenomen. Het gaat hierbij om personeel dat betrokken is bij de productie en exploitatie van gedrukte en online nieuwsmedia. De stijging van het aantal fte’s doet zich met name voor bij landelijke dagbladen.

Prognoses

De coronacrisis heeft de vooruitzichten voor 2020 sterk verslechterd. Sinds de uitbraak neemt de vraag naar betrouwbare nieuwsuitgaven toe. Het is echter zeer de vraag of extra lezersinkomsten de sterk gedaalde advertentie-inkomsten kunnen compenseren.