Covid-19: hoe de brancheorganisatie helpt

Nationaal en internationaal probeert NDP Nieuwsmedia de economische schade voor de nieuwssector te beperken. Het vitale belang van nieuwsmedia voor de samenleving wordt door alle betrokken partijen erkend.

De coronacrisis verlegt ook de prioriteiten van NDP Nieuwsmedia. De contacten met de lidbedrijven zijn geïntensiveerd en spitsen zich toe op de gevolgen van de crisis voor individuele mediabedrijven.

NDP Nieuwsmedia is in overleg met overheden over passende maatregelen voor de meest prangende problemen. Zo heeft de branchevereniging benadrukt dat de bezorging van kranten niet in gevaar mag komen.

De brancheorganisatie is daarnaast in gesprek met andere brancheorganisaties, zoals de Bond van Adverteerders en de Nederlandse Nieuwsbladpers, die de huis-aan-huisbladen vertegenwoordigt.

Impact op advertentiemarkt

NDP Nieuwsmedia brengt in kaart wat de impact van de crisis is op de lezers- en advertentiemarkt. Nieuws in de klas, het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia, concentreert zich op de digitale nieuwsservice en lesmaterialen, onder meer over de coronacrisis, voor afstandsonderwijs.

De Mediafederatie dient als informatiecentrum voor steunmaatregelen die de Rijksoverheid voor het bedrijfsleven heeft geïntroduceerd. Daarnaast fungeert de Mediafederatie als vraagbaak en platform voor kennisuitwisselingen voor arbeidsgerelateerde onderwerpen.

Bescherming van de journalistiek

Op EU-niveau wisselen NDP Nieuwsmedia en collega-brancheorganisaties binnen News Media Europe uit welke maatregelen nationale overheden nemen om de journalistiek, mediabedrijven en de distributie van kranten te beschermen.
News Media Europe onderhoudt de contacten met de Europese Commissie en heeft onder meer voorgesteld het btw-nultarief mogelijk te maken om de nieuwssector te ondersteunen.

Vrije pers in een onzekere wereld

De mondiale koepel WAN-IFRA bericht op een speciale website over manieren waarop redacties wereldwijd blijven draaien om de crisis te verslaan en ondertussen het virus moeten zien te vermijden.
Uitgever Fernando de Yarza López-Madrazo, voorzitter van WAN-IFRA, benadrukte in een artikel dat in veel Spaanse kranten werd gepubliceerd het belang en de fundamentele rol van een vrije pers in een onzekere wereld.

‘Nog nooit was onze wil om excellente journalistiek te bedrijven zo groot’

‘Nog nooit was de betekenis van nieuwsmedia voor de sociale cohesie, het verdedigen van democratische waarden en het stimuleren van solidariteit en collectief bewustzijn zo duidelijk,’ aldus De Yarza. ‘En nog nooit was onze wil om excellente journalistiek te bedrijven zo groot.’