De Nederlandse Dagbladpers wordt NDP Nieuwsmedia

De brancheorganisatie van dagbladuitgevers, de NDP, zal per 18 mei een nieuwe naam dragen: NDP Nieuwsmedia.

De aanpassing is een gevolg van de verbreding van de activiteiten van de ledenbedrijven. Krant in de Klas zal per dezelfde datum verdergaan onder de naam Nieuws in de klas, het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia.

Dagbladuitgevers hebben zich in de achterliggende jaren ontwikkeld tot multimediale nieuwsbedrijven. De brancheorganisatie draagt uit dat de leden met elkaar gemeen hebben dat zij nieuws produceren en dat zij dit nieuws op uiteenlopende platforms distribueren.

De bekende afkorting ‘NDP’ van de historische naam De Nederlandse Dagbladpers blijft bestaan, maar wel in combinatie met de toevoeging ‘Nieuwsmedia’.

De brancheorganisatie heeft een nieuwe, toekomstbestendige missie geformuleerd:

NDP Nieuwsmedia draagt de kracht en de maatschappelijke functie van nieuwsmedia uit en maakt zich sterk voor de zakelijke en journalistieke belangen van de aangesloten nieuwsbedrijven.

De deelorganisaties Krant in de Klas en Cebuco vernieuwen eveneens.

Krant in de Klas gaat verder onder de naam Nieuws in de klas, het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia.

Cebuco profileert zich voortaan als het marketingplatform van NDP Nieuwsmedia.

De naamswijziging valt samen met de introductie van een nieuwe huisstijl die de familieband van NDP Nieuwsmedia en de deelorganisaties Cebuco en Nieuws in de klas benadrukt.

In het nieuwe beeldmerk staat een grafische interpretatie van een frame (venster) centraal.

Logo's NDP Nieuwsmedia