Europese Commissie wil btw-heffing op digitaal nieuws verlagen

De Europese Commissie gaat verkennen hoe de btw-heffing op specifieke digitale diensten, zoals e-books en online publicaties, kan worden vernieuwd.

Dat kondigt de Europese Commissie aan in de strategie voor de Digital Single Market.

In een toelichting op de plannen zei Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, dat er in de eerste helft van 2016 een voorstel komt om de Europese btw-richtlijn aan te passen. Dit is tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU. Bij nieuwsproducten telt niet de vorm, maar de inhoud, aldus Juncker.

Het doel van de Commissie is om technologieneutrale btw-heffing mogelijk te maken. Hierbij worden digitale nieuwsproducten, net als gedrukte kranten, belast tegen het lage btw-tarief.

Aanpassing noodzakelijk

Om voor digitale media eenzelfde btw-tarief te kunnen hanteren als voor gedrukte media, is een aanpassing van de Europese btw-richtlijn noodzakelijk. Verschillende lidstaten, waaronder Frankrijk en Luxemburg, hanteerden voor e-books hetzelfde btw-tarief als voor gedrukte boeken.

Het Europees Hof van Justitie zette daar twee maanden geleden echter een streep door. Binnen de huidige Europese btw-regels zou daarvoor geen mogelijkheid bestaan.

Verschillende lidstaten, Eurocommissarissen en het Europees Parlement riepen eerder al op om de btw-richtlijn aan te passen aan het digitale tijdperk. De Europese Commissie gaat daar nu gevolg aan geven.