NDP Nieuwsmedia concentreert activiteiten advertentiemarkt op onderzoek

NDP Nieuwsmedia, de brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven, gaat de activiteiten op de advertentiemarkt concentreren op onderzoek.

De naam Cebuco, waaronder ook de promotionele activiteiten vielen, verdwijnt na 78 jaar.

NDP Nieuwsmedia ligt op koers met de verbredingsstrategie die in 2010 is ingezet. De brancheorganisatie vertegenwoordigt inmiddels nieuwsmedia op alle platforms: print, digitaal, radio en televisie. De verbreding versterkt de positie van de brancheorganisatie als belangenbehartiger voor nieuwsbedrijven in de private sector.

Voor de activiteiten op de advertentiemarkt heeft de verbreding geleid tot een heroriëntatie.

Op het vlak van onderzoek zal NDP Nieuwsmedia zich in het bijzonder richten op de door de lidbedrijven beoogde integratie van de bestaande bereiksonderzoeken voor print, internet, radio en televisie.
NDP Nieuwsmedia zal zich in bestuurlijk en onderzoekstechnisch opzicht sterk blijven maken voor betrouwbare bereikcijfers.

Voor adverteerders, mediabureaus en de sales- en marketingafdelingen van de lidbedrijven blijft de brancheorganisatie een belangrijke partner op het gebied van onderzoek en analyse.

Olaf Croon en Erik Grimm vormen het beoogde team om deze opdracht gestalte te geven. Dit zal gebeuren onder de vlag van NDP Nieuwsmedia.

Het staken van de collectieve promotionele activiteiten op de advertentiemarkt vloeit voort uit de gewijzigde strategieën van de individuele lidbedrijven. Zij investeren tegenwoordig zelf fors in marketingcampagnes voor hun nieuwsmerken.

Cebuco liep in de afgelopen jaren op deze ontwikkeling vooruit met de claim: ‘Elke reclameboodschap verdient de impact van het nieuws.’ Tot die tijd promootte Cebuco het mediumtype dagbladen  – ongeacht het nieuwsmerk. Inmiddels promoten de individuele lidbedrijven juist hun nieuwsmerken  – ongeacht het mediumtype.

De heroriëntatie gaat ten koste van 3 fte. Voor de betrokken medewerkers wordt gekeken naar mogelijkheden tot herplaatsing.