Maatregelen om journalisten te beschermen onvoldoende nageleefd

Betere naleving van bestaand beleid is hard nodig om de veiligheid van journalisten te vergroten.

Deze aanbeveling is te lezen in het onderzoeksrapport ‘Beelden van geweld’ van de Erasmus Universiteit. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het WODC, het kennisinstituut van het ministerie van J&V.

Aandacht Tweede Kamer

Aanleiding voor het uitgebreide WODC-onderzoek is de toezegging uit 2021 aan de Tweede Kamer van voormalig minister Grapperhaus. Het onderzoek krijgt ook aandacht vanuit de Tweede Kamer, die volgende maand debatteert over persveiligheid.

Betere naleving bestaande beleid

De onderzoekers constateren dat het protocol PersVeilig onvoldoende wordt nageleefd door zowel de politie als het OM. Om betere naleving van het Protocol PersVeilig te stimuleren, bevelen de onderzoekers aan om de kennis bij in het bijzonder lagere ambtenaren te vergroten. Ook dient het initiatief PersVeilig in de toekomst wat de onderzoekers betreft voldoende financiering en medewerking te ontvangen.

Houd online platforms verantwoordelijk

De onderzoekers zien daarnaast een grotere rol en verantwoordelijkheid voor online platforms. De platforms moeten transparantie bevorderen en dienen gedragsregels op te stellen en te handhaven. Onaanvaardbare content van gebruikers – die bedreigend kan zijn voor journalisten – moeten platforms sneller verwijderen.

Herkenbare conclusies

De toename van bedreigingen is voor NDP Nieuwsmedia aanleiding geweest nader onderzoek te doen onder leden. Daaruit komen beelden naar voren die in lijn liggen met de conclusies en aanbevelingen van het WODC-rapport.

NDP Nieuwsmedia onderschrijft de aanbeveling dat er extra inspanningen nodig zijn van politie en OM, ook op lagere niveaus binnen de organisaties. Daarnaast zou de wetgever meer regie moeten nemen in het verantwoordelijk houden van de online platforms, waarop veel online bedreigingen worden geplaatst.

De Tweede Kamer debatteert volgende maand over het thema persvrijheid en persveiligheid.