Nieuwsuitgevers zetten aanvullende stappen voor veiligheid journalisten

Nu journalisten steeds vaker bedreigd worden, zetten uitgevers in collectief verband aanvullende stappen om journalisten beter te beschermen.

Nieuwsuitgevers spannen zich sinds jaar en dag in voor de (particuliere) beveiliging van de bij hen werkzame journalisten en dragen daarvan de kosten. Daarmee geven uitgevers invulling aan de verantwoordelijkheid die zij voelen voor journalisten die worden bedreigd.

In aanvulling op deze primaire inzet van uitgevers heeft het bestuur van NDP Nieuwsmedia recent besloten tot een aantal aanvullende inspanningen, zowel op internationaal als nationaal terrein.

Aanbeveling tot ondertekenen INSI Veiligheidsconvenant

Het International News Safety Institute stelde naar aanleiding van de dood van de Amerikaanse journalist James Foley het INSI Veiligheidsconvenant op. Het convenant formuleert uitgangspunten en randvoorwaarden voor situaties waarin journalisten aan risico’s blootstaan, in het bijzonder in conflictgebieden. Daarin is geen onderscheid tussen vaste medewerkers en freelancers.

Het bestuur van NDP Nieuwsmedia beveelt alle aangesloten nieuwsorganisaties aan het convenant te ondertekenen.

Bijdrage aan Free Press Unlimited

Wereldwijd stijgt het aantal journalisten dat te maken krijgt met geweld en intimidatie. Free Press Unlimited staat buitenlandse journalisten bij die noodhulp behoeven. Omdat het ministerie van Buitenlandse Zaken de subsidie aan Free Press Unlimited vorig jaar kortte, kwam het voortbestaan van dit loket voor buitenlandse journalisten in gevaar.

Het bestuur van NDP Nieuwsmedia besloot tot een financiële bijdrage aan dit fonds dat journalisten noodhulp biedt.

Ondersteuning van PersVeilig

Ook op eigen bodem neemt de dreiging voor journalisten toe, waardoor de persvrijheid in het geding kan komen. In reactie daarop is PersVeilig gestart, een gezamenlijk initiatief van de NVJ, het Genootschap van Hoofdredacteuren, de politie en het Openbaar Ministerie. PersVeilig heeft tot doel de positie van journalisten te versterken tegen geweld en agressie op straat, op social media en via juridische claims.

Nieuwsuitgevers verenigd in NDP Nieuwsmedia hebben besloten PersVeilig financieel te ondersteunen.