Wet open overheid leidt tot tragere afhandeling verzoeken

Ondanks de invoering van de Wet open overheid worden de termijnen voor de afhandeling van informatieverzoeken verder overschreden.

Dat is de hoofdconclusie van het onderzoeksrapport Matglas dat het Instituut Maatschappelijke Innovatie en Open State Foundation vandaag hebben uitgebracht. Sinds de Wet open overheid (Woo) in mei 2022 van kracht werd, neemt de lengte van de overschrijdingen toe.

Nog langer wachten

Onder de nieuwe wet moeten redacties nog langer wachten als zij informatie opvragen bij bestuursorganen. Een langere afhandelingstermijn bemoeilijkt het journalistieke proces.

De Woo, die de Wob verving, bracht de wettelijke termijn voor beantwoording van informatieverzoeken terug van maximaal 56 dagen naar maximaal 42 dagen. Nam de overheid in 2021 gemiddeld maar liefst 161 dagen de tijd om een verzoek te beantwoorden, in 2022 is dat ondanks de nieuwe wet opgelopen tot 162 dagen.

Geen volmaakte wet

NDP Nieuwsmedia heeft zich samen met andere organisaties zoals Open State Foundation, het Genootschap van Hoofdredacteuren en de NVJ altijd sterk gemaakt voor verbetering van de ontsluiting van overheidsinformatie. De Woo moest daarbij een stap in de goede richting zijn.

Herman Wolswinkel, directeur van NDP Nieuwsmedia: “Dat de situatie rond het opvragen van informatie eerder lijkt te verergeren dan te verbeteren, vindt de branche zorgelijk. Openbaarheid van overheidsinformatie is cruciaal in een gezonde democratie. Een adequate afhandeling van informatieverzoeken die nieuwsmedia bij bestuursorganen doen is voor onze leden van groot belang, en verdient meer prioriteit.”

Actievere openbaarmaking

De Woo legt voor het eerst wettelijk vast dat toegang tot publieke informatie een recht is. Onder de Woo hebben bestuursorganen de inspanningsverplichting om informatie uit eigen beweging, actief openbaar te maken. Hoewel de wet tien jaar lang in voorbereiding was en al bijna een jaar van kracht is, geven veel bestuursorganen daar nog maar beperkt uitvoering aan.

Op 16 maart a.s. debatteert de Tweede Kamer over de voortgang van de Wet open overheid.