Jonge journalisten

NDP Nieuwsmedia stelt voor de succesvolle Stimuleringsregeling Jonge Journalisten te herintroduceren, maar nu gericht op de lokale en regionale journalistiek.

Journalistiek gaat ook over verhalen dichtbij. En ook lokaal moet de journalistiek de waakhond van de democratie zijn. Omdat gemeenten steeds meer taken hebben gekregen, wordt de regionale en lokale nieuwsvoorziening nog belangrijker.

Hoe kunnen we de regiojournalistiek versterken?

Bewezen effectief

NDP Nieuwsmedia stelt voor om de Stimuleringsregeling Jonge Journalisten weer in te voeren. In de periode van 2010 tot 2012 was die regeling van kracht en bleek ze uiterst succesvol. De overheid stelde geld beschikbaar om extra, jonge journalisten aan te nemen. Bestaande redacties kregen daarmee versterking en vers bloed. Na het aflopen van de regeling bleven veel jonge journalisten in dienst bij de redacties waar ze waren aangenomen.

NDP Nieuwsmedia bepleit de regeling opnieuw in te voeren, maar nu specifiek gericht op de lokale en regionale journalistiek.

Enthousiaste en creatieve inzet van jonge journalisten

Herintroductie van de regeling biedt jonge journalisten de gelegenheid intensief samen te werken met én te leren van journalisten met een ruime ervaring.

De enthousiaste en creatieve inzet van jonge journalisten betekent een belangrijke impuls voor regionale en lokale media, ook in de transitie naar toekomstbestendige digitale journalistiek en een sterkere binding met jongere burgers.

Geld naar journalisten, niet naar gebouwen

Groot voordeel van de regeling is dat het vernieuwende journalistieke capaciteit toevoegt aan bestaande infrastructuur van regionale of lokale media. Dat betekent dat elke geïnvesteerde euro direct leidt tot méér journalistieke slagkracht en output. Er gaan dus geen belastingmiddelen verloren aan de vorming van nieuwsorganisaties of de huur van kantoren.

Door de regeling open te stellen voor zowel publieke als private nieuwsmedia zijn er ook geen aanvullende regelingen voor publieke omroepen nodig.

Waarom een overheidsregeling?

In het maatschappelijke en politieke debat worden met regelmaat zorgen geuit over de lokale en regionale journalistiek. Daarin komen verschillende varianten aan de orde om de lokale journalistiek te versterken.

NDP Nieuwsmedia wijst er nadrukkelijk op rekening te houden met het gehéle nieuwsecosysteem, zowel publiek als privaat. Het kabinet draagt in zijn mediabeleid immers een verantwoordelijkheid voor het gehele medialandschap.

De grootste uitdaging voor nieuwsbedrijven is een succesvolle transitie naar voornamelijk digitale abonnementen. Waar landelijke nieuwsmedia al aanzienlijke aantallen digitale lezers verwelkomen, zijn de uitdagingen voor veel regionale en lokale media groter. Het is hoopvol dat in het bijzondere jaar 2020 alle regionale nieuwstitels voor het eerst in jaren een groei in abonnees hebben laten zien.

Maar de situatie is nog kwetsbaar. De Stimuleringsregeling Jonge Journalisten kan daarom een impuls betekenen voor de vernieuwing van de regionale en lokale journalistiek.