Staatssecretaris onderzoekt impact beleid op private lokale journalistiek

Staatssecretaris Gunay Uslu (Media) heeft de Tweede Kamer toegezegd de impact van de versterking van lokale omroepen op private nieuwsaanbieders in beeld te brengen.

De bewindspersoon debatteerde met de Tweede Kamer over haar Hoofdlijnenbrief Media, waarin ze de contouren schetst van haar plannen voor deze kabinetsperiode.

Versterking lokale journalistiek

Uslu wil de lokale journalistiek versterken door de financiering van lokale omroepen over te hevelen van gemeenten naar het Rijk. Ook moeten de lokale omroepen een professionaliseringsslag ondergaan, waarvoor het coalitieakkoord extra middelen beschikbaar stelt.

De versterkingsoperatie van Uslu richt zich daarbij exclusief op publieke omroepen. In de plannen is nauwelijks aandacht voor de rol van private nieuwspartijen in het lokale en regionale nieuwslandschap.

Kritische vragen

In het debat met de Tweede Kamer over Uslu’s hoofdlijnenbrief werden daar kritische vragen over gesteld. Pim van Strien (VVD) vroeg om een overzicht van alle stimuleringsmaatregelen, waarin ook expliciet de impact van online concurrentie wordt meegenomen. Uslu zegde die brief toe. Ze benadrukte daarbij dat ze de lokale journalistiek wil versterken, maar omroepen zelf gaan over de besteding van de gelden.

Zorgen over effecten

Bij NDP Nieuwsmedia leven er zorgen over de plannen. Directeur Herman Wolswinkel: “De versterkingsoperatie gebeurt met goede intenties, maar er is te weinig aandacht voor de bestaande private nieuwsinfrastructuur. Die heeft onder druk gestaan. Net nu we zien dat burgers een grotere bereidheid tonen om te betalen voor digitale lokale en regionale journalistiek, krijgen we te maken met een gratis concurrent die ons vooral online flink kan raken. Als je in ogenschouw neemt dat private titels de hofleveranciers zijn van lokale en regionale journalistiek, dan is het toe te juichen dat de impact van de kabinetsplannen nu in beeld wordt gebracht.”

Breder stimuleren

Stimuleren van lokale journalistiek moet er niet toe leiden dat bestaande aanbieders van lokale journalistiek zich voor extra uitdagingen gesteld zien. Wolswinkel: “Stimuleringsmaatregelen voor de lokale journalistiek zouden zowel publieke als private aanbieders moeten stimuleren. We blijven daarom pleiten voor de herintroductie van de jongejournalistenregeling, specifiek voor lokale en regionale journalistiek.”