ACM gaat impact analyseren van nieuw luisterplatform publieke omroep

De publieke omroep wil met een nieuw luisterplatform zijn positie verstevigen in de nog jonge markt voor podcasts. De Autoriteit Consument & Markt neemt de nieuwe dienst onder de loep.

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft een aanvraag gedaan voor een nieuw luisterplatform dat alle podcasts van de publieke omroepen bundelt en toegankelijk aanbiedt aan het publiek. Voor deze nieuwe dienst is instemming nodig van de minister voor Media, die zijn besluit baseert op adviezen en analyses van de Raad voor Cultuur, het Commissariaat voor de Media en de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Deze week schetste NDP Nieuwsmedia in haar eerste inbreng, bedoeld voor de drie adviserende organen, de positie van nieuwsuitgevers op de nog jonge markt voor podcasts. Journalistieke podcasts zijn populair onder de jongste doelgroepen en vormen daarmee een belangrijk middel om jongeren vertrouwd te maken met kwaliteitsjournalistiek.

De markt voor podcasts is volop in ontwikkeling. Op aspecten als bijvoorbeeld kwaliteit, pluriformiteit, toegankelijkheid en distributie zijn de kaarten verre van geschud. En zoals de NPO erkent, voor podcasts zijn nog geen stabiele verdienmodellen gevonden.

Met het oog op een pluriform aanbod van journalistieke podcasts vraagt NDP Nieuwsmedia de drie organen het beoogde nieuwe luisterplatform van de NPO zorgvuldig te analyseren. Op basis van de adviezen en analyses zal de verantwoordelijk minister in de loop van 2022 een conceptbesluit nemen.