Jonge nieuwsconsument ontwikkelt oog voor betrouwbaarheid van nieuws

Jongeren die gewend zijn het nieuws te volgen, zijn beter in staat hun oordeel over de betrouwbaarheid van nieuws te beargumenteren.

Dat blijkt uit kwalitatief onderzoek van Hogeschool Windesheim naar het belang van betrouwbaarheid van nieuws voor jongeren. Onderzoekers Nico Drok en Gonnie Eggink en hun studenten voerden voor het onderzoek gesprekken met 179 gebruikers van nieuws in de leeftijd tussen de 15 en 40 jaar.

Paradox

Een opmerkelijke conclusie is dat de jongeren weten aan welke criteria betrouwbaar nieuws moet voldoen, maar daar in hun dagelijks nieuwsgebruik weinig rekening mee houden. De onderzoekers noemen dat de ‘betrouwbaarheidsparadox’.

De meeste jongeren en jongvolwassenen weten dat betrouwbaar nieuws feitelijk, onafhankelijk en objectief moet zijn en dat bronnen zorgvuldig gebruikt moeten worden. De respondenten weten ook dat nieuws op platforms als sociale media niet altijd aan deze criteria voldoet. Maar ze gebruiken social media wel degelijk voor hun nieuwsvoorziening.

Oordeel over betrouwbaarheid

Uit het onderzoek blijkt verder dat veel jongeren moeite hebben met het beargumenteren van hun oordeel over de betrouwbaarheid van nieuws. Als nieuwsgebruikers van jongs af aan gewend zijn om nieuws te volgen, dan blijken zij daar veel beter toe in staat.

‘Als jongeren begrijpen dat nieuwsproducten het resultaat zijn van een uitgebreid selectieproces en dus nooit een volledig en neutraal beeld van de werkelijkheid kunnen geven, zijn ze beter in staat de betrouwbaarheid van nieuws te beoordelen’, schrijven de onderzoekers.

Belang van nieuwswijsheid

De onderzoekers benadrukken het belang van nieuwswijsheid in alle vormen van onderwijs. Een van de aanbevelingen voor het onderwijs is in te zetten op het aanleren van een kritische houding ten opzichte van nieuws en informatie.

Nieuws in de klas zet zich al jaren in om het gebruik van nieuws te stimuleren in het onderwijs en onderschrijft de aanbevelingen van harte.
Het gehele onderzoek is te lezen op de website van Hogeschool Windesheim.