Vertrouwen in nieuwscontent en advertenties in nieuwsmedia toegenomen

Advertenties in nieuwsmedia krijgen meer vertrouwen dan reclame in andere media. Dat blijkt uit het onderzoek Consumer Ad Trust van WAN-IFRA.

Het vertrouwen in zowel de content als de advertenties in nieuwsmedia is in het coronajaar gestegen.

De resultaten van de studie bevestigen eerdere bevindingen over het consumentenvertrouwen. Consumenten beschouwen traditionele nieuwsmedia en hun websites als de meest betrouwbare media, zowel voor nieuws als voor advertenties.

Vertrouwen in content nieuwsmedia

Het vertrouwen in gedrukte en online nieuwsmedia is vorig jaar wereldwijd gestegen. Ook nieuws op radio en televisie doet het op dit aspect goed. Het gestegen vertrouwen in online nieuwsplatforms wereldwijd is in lijn met de bevindingen in Nederland. Ook hier is het vertrouwen in online nieuwsplatforms in 2020 significant gestegen.

Geloofwaardigheid nieuws

Bron: Consumer Ad Trust van WAN-IFRA

Europeanen zijn het meest gereserveerd als het gaat om vertrouwen in reclame- en nieuwscontent. De vertrouwensscores liggen hier over de gehele linie veel lager dan in andere werelddelen. Toch is ook in Europa het vertrouwen in 2020 toegenomen.

Invloed covidcrisis

De covidcrisis heeft invloed gehad op de onderzoeksuitkomsten. De pandemie leidde in 2020 tot een forse toename van de nieuwsconsumptie in digitale media. Nieuwsmerken zagen tijdens de crisis het webverkeer toenemen en het aantal abonnees stijgen.

Dagbladen hebben volgens het rapport een belangrijke rol gespeeld bij het verstrekken van kwalitatief hoogwaardige informatie over de pandemie. Ondanks de populariteit en de waardering van de consument staat het mediumtype in veel landen sterk onder druk door de afgenomen vraag naar advertenties.

Vertrouwen in reclame

Het vertrouwen in reclame laat in Europa dezelfde trend zien als in de rest van de wereld. Kranten zijn in de ogen van de Europese consumenten het meest vertrouwde mediakanaal voor advertenties. Reclame in de traditionele nieuwsmedia en op de online platforms heeft in 2020 sterk aan vertrouwen gewonnen.

Van de verschillende doelgroepen hebben 36-55-jarigen het meeste vertrouwen in advertenties.

Vertrouwen in media in verschillende mediumtypen

Bron: Consumer Ad Trust van WAN-IFRA

Wantrouwen reclame op social platforms

Met het vertrouwen in reclame op social media is het daarentegen slecht gesteld. De sociale kanalen zijn hekkensluiter als het gaat om vertrouwen in de getoonde commerciële boodschappen. De onderzoeksresultaten laten zien dat het vertrouwen in 2020 zelfs verder is gedaald.

Nieuwsmerken de meest veilige keuze voor adverteerders

De mondiale organisatie van nieuwsbedrijven WAN-IFRA komt op basis van de uitkomsten tot de slotsom dat nieuwsmerken de meest veilige keuze zijn voor adverteerders.

Over Consumer Ad Trust

WAN-IFRA gaf het onderzoeksbureau Syno International in 2019 opdracht om in 40 landen op 5 continenten het vertrouwen van consumenten in reclame en nieuwscontent te meten. Een representatieve groep van 40.000 respondenten neemt sindsdien deel aan het jaarlijkse onderzoek. Zij geven op een zevenpuntsschaal aan hoe betrouwbaar zij de reclame en de nieuwscontent ervaren.

De aandacht van WAN-IFRA gaat in het onderzoek ook uit naar advertenties met het oog op de dalende inkomsten uit printreclame en het verdwijnen van third party cookies bij digitaal adverteren. De mondiaal haperende advertentieomzet staat haaks op het toegenomen vertrouwen van consumenten in reclame in nieuwsmedia.