Vertrouwen in online nieuwsplatforms toegenomen

Het vertrouwen in de Nederlandse nieuwsmedia is groot. 83 procent van de Nederlanders waardeert de traditionele nieuwskanalen positief.

Het vertrouwen in nieuwssites en -apps is in 2020 gestegen en nadert nieuwsmedia als kranten, radio en tv. De online nieuwsplatforms krijgen inmiddels het vertrouwen van 81% van de bevolking.

Berichten op social platforms kunnen daarentegen nog steeds niet op veel fiducie van de Nederlanders rekenen. De berichten op deze kanalen worden slechts door 29 procent van de dertienplussers vertrouwd. Dat blijkt uit nadere analyses van NDP Nieuwsmedia van het GfK-onderzoek Trends in Digitale Media.

Goed cijfer voor traditionele nieuwsmedia

NDP Nieuwsmedia heeft de respondenten in dat onderzoek gepolst over het vertrouwen in nieuwscontent in uiteenlopende mediakanalen. De respondenten spreken daarbij hun vertrouwen uit in de vorm van een cijfer op een schaal van 1 tot 10.

Bron: Trends in Digitale Media

Het overgrote deel van de Nederlanders heeft vertrouwen in het nieuws van de traditionele mediakanalen. In deze categorie vallen tv, radio en dagbladen. Het vertrouwen in deze kanalen wordt gewaardeerd met gemiddeld een 6,9.

Het vertrouwen in de nieuwssites en -apps maakte een significante stijging door. Het rapportcijfer voor de online nieuwsplatforms steeg van 6,3 in 2019 naar 6,6 in 2020. In deze categorie vallen sites en apps van dagbladen en andere nieuwsmerken zoals NU.nl en RTL Nieuws.nl. De populariteit van de online platforms komt verder tot uitdrukking in de sterk gestegen bezoekersaantallen.

Bron: Trends in Digitale Media

Het vertrouwen in de traditionele nieuwsmedia en hun online platforms geldt voor alle leeftijden. De enige bevolkingsgroep die licht afwijkt, is de lagere sociale klasse (D). Deze groep geeft de nieuwsmedia een afgeronde zes als rapportcijfer, terwijl de andere groepen de betrouwbaarheid beoordelen met gemiddeld een zeven.

Scepsis over berichten op social platforms

Het vertrouwen in de berichten op social media is opvallend laag. Dat blijkt zowel uit het lage rapportcijfer (gemiddeld 4,3) als uit het grote percentage Nederlanders dat deze media een onvoldoende geeft (71 procent).

De score is ten opzichte van vorig jaar wel iets gestegen. Dat is met name te danken aan het relatief milde oordeel van tieners. Zij waarderen de betrouwbaarheid van de social platforms met gemiddeld 4,9 tegenover gemiddeld 4,2 bij volwassenen.

Consistent beeld vertrouwen in nieuwsmedia

Het grote vertrouwen in de Nederlandse nieuwsmedia is in lijn met resultaten uit ander recent onderzoek. Ook het in het in januari uitgevoerde onderzoek ‘Vertrouwen in Journalistiek’ van onderzoeksbureau Motivaction laat zien dat het gros van de Nederlanders vindt ‘dat het nieuws in Nederland te vertrouwen is’.

Persvrijheid en onafhankelijke journalistiek

De respondenten laten in dit onderzoek verder weten dat zij persvrijheid en onafhankelijke journalistiek belangrijk vinden voor het goed laten functioneren van de samenleving. 80 procent onderschrijft deze stelling.

Over het onderzoek

Het onderzoek Trends in Digitale Media is uitgevoerd door GfK in samenwerking met onder meer NDP Nieuwsmedia. De steekproef bestaat uit 1.311 Nederlanders van 13 jaar of ouder en is representatief voor ruim 14 miljoen internetters. Het onderzoek wordt sinds 2011 jaarlijks uitgevoerd en gaat in op het gebruik van media in het algemeen en mobiele devices in het bijzonder.