CDA dient amendement in om werking uitgeversrecht te garanderen

CDA-Tweede Kamerlid Chris van Dam dient in aanloop naar het debat over de implementatie van de nieuwe auteursrechtrichtlijn (vanavond om 20 uur) een amendement in om de werking van het uitgeversrecht zeker te stellen.

Voor nieuwsuitgevers is het nieuwe uitgeversrecht belangrijk om de scheefgegroeide balans tussen uitgevers en makers enerzijds en platforms als Google en Facebook enigszins te herstellen.

Platforms als Google nemen op grote schaal en zonder te betalen veel nieuwscontent over. Andere platforms zoals als Facebook en Twitter verdienen veel advertentie-inkomsten met het faciliteren van het delen van nieuwscontent. Een voorstel om dit tegen te gaan wordt vanavond in de Tweede Kamer behandeld.

Licenties bevorderen

De nieuwe Europese richtlijn is bedoeld om het licentiëren van content te bevorderen, zodat platforms moeten gaan betalen voor nieuwscontent die ze overnemen of door gebruikers op hun platforms laten plaatsen.

Piraterij

In het voorstel voor de implementatie van de het uitgeversrecht in Nederlandse wetgeving ontbreekt echter de koppeling met artikel 17 van de richtlijn. In dit artikel wordt aan platforms die grootschalig hergebruik van content faciliteren beperkingen opgelegd. Dat is terecht, want zij verdienen aan content van een ander zonder ervoor te betalen.

Met de omzetting van dit voorstel moeten platforms voor dit ‘openbaar maken’ een licentie afnemen of de content offline halen. Deze bescherming tegen piraterij is in dit wetsvoorstel gegarandeerd voor de producten van films, series en muziek. Kamerlid van Dam beoogt met zijn amendement deze omissie te herstellen voor perspublicaties, en daarmee ook de producenten van journalistiek, mede namens journalisten en fotografen, eenzelfde bescherming te bieden.

Uitzondering voor particulier gebruik

De auteursrechtrichtlijn staat toe dat individuen op social media links naar nieuwscontent mogen plaatsen. Ook is niet commercieel gebruik van nieuwscontent toegestaan. Het faciliteren door platforms van het grootschalig delen door gebruikers van hele perspublicaties of grote delen daarvan op sociale media valt daar echter niet onder.

Journalistiek beschermen

De richtlijn heeft namelijk juist tot doel om journalistiek werk te beschermen door te stimuleren dat platforms licentieafspraken maken met uitgevers over het (her)gebruik van nieuwsartikelen en zo een deel van de advertentiegelden ten goede laten komen aan de journalistiek.

Techreuzen hebben van meet af aan weerstand geboden aan de introductie van het uitgeversrecht, dat hen immers tot een eerlijke betaling voor content zou dwingen.