Bereik dagbladmerken toegenomen

Het merkbereik van dagbladen is toegenomen. Het bruto bereik van de landelijke titels samen steeg met 3,5%. Dat blijkt uit NOM Mediamerken 2019-II.

Het zijn vooral de digitale nieuwsplatforms die hebben bijdragen aan de groei. Het bruto bereik van web en app nam ten opzichte van de vorige NOM-rapportage met 6 procent toe. Toch zijn er ook merken die het bereik van de gedrukte uitgave hebben vergroot. Het printbereik van Metro is in de rapportageperiode met 4 procent gestegen. De gedrukte edities van Trouw en RD plusten met 2 procent.

Crossmediaal

De combinatie van print en online zorgt niet alleen voor een groter bereik, er is ook een groeiend aantal lezers dat zowel de gedrukte als de online kanalen bekijkt. Deze groep crossmediale lezers nam gemiddeld met ruim 4 procent toe.

Grootste titels

Op maandbasis bereiken zowel AD als De Telegraaf ruim de helft van de Nederlandse dertienplussers. AD ontvangt meer lezers op de digitale platforms (6,4 vs 5,6 miljoen bij De Telegraaf) en De Telegraaf bereikt maandelijks meer lezers met de gedrukte uitgave (3,5 vs 3,2 miljoen voor het AD).

Het bereik van Metro, NRC en de Volkskrant ontloopt elkaar niet veel. Deze merken bedienen maandelijks afgerond 4 miljoen lezers. De manier waarop dit bereik is opgebouwd, verschilt echter sterk. Het merkbereik van Metro drijft grotendeels op de gedrukte editie, terwijl bij NRC de digitale kanalen voor het hoogste bereik zorgen.

Opiniebladen

Ook de opiniebladen zijn in NOM Mediamerken opgenomen. Bij deze titels hebben de printuitgaven het grootste aandeel in het merkbereik.

Over NOM Mediamerken

NOM Mediamerken is een database waarin het bereik van printmedia uit de NOM Print Monitor en het bereik van websites en apps uit NOBO zijn samengebracht. Voor de merken die zowel een print- als digitale component hebben, is het netto merkbereik berekend. Mediamerken 2019-II is gebaseerd op printcijfers over Q2 2018 tot en met Q1 2019. Voor de digitale kanalen zijn NOBO-data gebruikt uit het eerste kwartaal van 2019.

Merkbereik geeft het aantal mensen weer dat een merk in een maand heeft gelezen, ongeacht het platform (papier, website en/of app).