NDP Nieuwsmedia juicht instemming Europees Parlement met uitgeversrecht toe

Het Europees Parlement heeft definitief ingestemd met de nieuwe Auteursrechtrichtlijn en de introductie van het uitgeversrecht.

Door voor het voorstel te stemmen, spreekt het Parlement zijn steun uit voor cultuur, innovatie en toegang tot kennis. De nieuwe Auteursrechtrichtlijn, die de Europese Commissie in 2016 presenteerde, maakt deel uit van de strategie voor een Europese Digital Single Market. Het verbetert de bescherming van uitgevers en makers, ook in het digitale domein.

Het voorstel bevat een naburig recht op grond waarvan uitgevers van nieuwsmedia en magazines een eigen recht krijgen op basis waarvan zij eerlijke overeenkomsten kunnen sluiten met internetgiganten die veel geld verdienen met het hergebruik van journalistieke werken.

Investeren in redacties

Het uitgeversrecht is onmisbaar voor het voortbestaan van onafhankelijke, professionele kwaliteitsjournalistiek in Europa. Het garandeert dat uitgevers kunnen blijven investeren in hun kwalitatief hoogwaardige redacties. Daarom schaarden ook journalistenverenigingen zich achter het voorstel.

Ook maakt het voorstel Tekst & Data Mining (TDM) mogelijk voor niet-commerciële doeleinden. Hierdoor kunnen uitgevers hun reguliere en commerciële exploitatie blijven voeren. Tenslotte wordt geregeld dat uitgevers weer kunnen meedelen in de opbrengsten uit wettelijke collectieve vergoedingen.

Intensieve lobby

News Media Europe en NDP Nieuwsmedia hebben samen met andere brancheorganisaties voor uitgevers een intensieve lobby gevoerd om dit resultaat mogelijk te maken. Nu volgt de implementatie van deze Auteursrechtrichtlijn in Nederlandse wetgeving. NDP Nieuwsmedia en de Mediafederatie zullen hier nauw bij betrokken blijven.