Vertrouwen in Nederlandse nieuwsmedia breed gedragen

Nederlanders geven de betrouwbaarheid van het nieuws van traditionele media en nieuwssites een mooi rapportcijfer. Op grond van geslacht, leeftijd en opleiding van de nieuwsvolgers zijn er interessante verschillen in waardering te ontdekken.

Dat blijkt uit nadere analyses van NDP Nieuwsmedia van het GfK-onderzoek Trends in Digitale Media.

Vertrouwen in nieuws en berichten
Bron: GfK Trends in Digitale Media december 2018

Traditionele media gewaardeerd

Het vertrouwen in nieuws van de traditionele kanalen (dagbladen, radio en tv) neemt toe met de leeftijd. Ligt de waardering in de groep van 35-49 jaar nog rond het gemiddelde van 7,1, in de groep 50-plussers loopt de waardering op tot een 7,4. De 65-plussers waarderen het nieuws van radio, tv en kranten zelfs met een 7,5. De waardering van de 35-plussers wijkt daarmee significant af van de jongere generatie.

Ook hoogopgeleide Nederlanders blijken het nieuws uit de traditionele bronnen bovengemiddeld te waarderen.

Nieuwssites overall ruim voldoende

De nieuwssites en apps worden in alle doelgroepen met een ruime voldoende beoordeeld. De rapportcijfers wijken per groep statistisch nauwelijks af. Mannen zijn in hun oordeel iets positiever over deze online bronnen. Bij jongere Nederlanders ligt de waardering voor traditionele media en online nieuwsmedia dichter bij elkaar.

Scepsis over social platforms

Berichten op social platforms kunnen op weinig fiducie van de Nederlander rekenen. In alle geanalyseerde groepen krijgt het nieuws uit deze bron een dikke onvoldoende.

De groep 50-64 jaar blijkt het meest sceptisch over de social platforms. Het rapportcijfer komt hier niet hoger uit dan een 3,6. Ook hoogopgeleiden zijn met een 3,8 hard in hun oordeel over berichten op social platforms. Vrouwen, tieners en laagopgeleiden blijken wat milder, al is ook hun rapportcijfer ver onder de maat.

Positief beeld vertrouwen in Nederlandse nieuwsmedia

Het grote vertrouwen in de Nederlandse nieuwsmedia is in lijn met resultaten uit ander onderzoek. Ook in het Digital News Report 2018 van Reuters Institute krijgen de Nederlandse media veel vertrouwen. Ons land neemt in deze wereldwijde studie op dit punt zelfs de derde positie in.

Over het onderzoek

NDP Nieuwsmedia heeft in Trends in Digitale Media de respondenten gepolst over het vertrouwen in nieuws en berichten in uiteenlopende mediakanalen. De respondenten spreken daarbij hun vertrouwen uit in de vorm van een cijfer op een schaal van 1 tot 10.

Het onderzoek Trends in Digitale Media is uitgevoerd door GfK in samenwerking met onder meer NDP Nieuwsmedia. De steekproef bestaat uit 1.188 Nederlanders van 13 jaar of ouder en is representatief voor 13.782.000 internetters. Het onderzoek wordt sinds 2011 jaarlijks uitgevoerd en gaat in op het gebruik van media in het algemeen en het gebruik van mobiele devices voor in het bijzonder.