Groot vertrouwen in Nederlandse nieuwsmedia

Het vertrouwen in de traditionele nieuwsmedia in ons land is groot. Ook de nieuwssites en apps genieten vertrouwen.

Berichten op social platforms kunnen daarentegen op weinig fiducie van de Nederlander rekenen.

Dat blijkt uit nadere analyses van NDP Nieuwsmedia van het GfK-onderzoek Trends in Digitale Media. NDP Nieuwsmedia heeft de respondenten gepolst over het vertrouwen in nieuws en berichten in uiteenlopende mediakanalen. De respondenten spreken daarbij hun vertrouwen uit in de vorm van een cijfer op een schaal van 1 tot 10.

Goed cijfer voor traditionele nieuwsmedia

Het overgrote deel van de Nederlanders (84 procent) geeft aan vertrouwen te hebben in nieuws van de traditionele mediakanalen. In deze categorie vallen nieuwsberichten op tv, radio en dagbladen. Het vertrouwen in deze kanalen wordt gewaardeerd met gemiddeld een 7,1. Bij deze score weegt zwaar mee dat bijna de helft van de respondenten de traditionele nieuwsbronnen met een cijfer tussen acht en tien beoordeelt.

Ook de nieuwssites krijgen een ruime voldoende (6,4). Ruim driekwart van de bevolking vindt ook deze kanalen betrouwbaar. In deze categorie vallen de sites en apps van dagbladen en andere nieuwsmerken.

Vertrouwen in nieuws

Bron: GfK Trends in Digitale Media dec. 2018

Scepsis over nieuws op social platforms

Het vertrouwen in nieuws via social media is opvallend laag. Dat blijkt zowel uit het lage gemiddelde rapportcijfer (4,0) als het grote aantal Nederlanders (74 procent) dat de sociale platforms een onvoldoende geeft. Slecht een kwart waardeert zijn vertrouwen in nieuws via social platforms met een voldoende. De score is ten opzichte van vorig jaar gedaald.

Consistente beeld vertrouwen

Het grote vertrouwen in de Nederlandse nieuwsmedia is in lijn met resultaten uit ander onderzoek. Ook in het Digital News Report 2018 van Reuters Institute krijgen de Nederlandse media veel vertrouwen. Ons land neemt in deze wereldwijde studie op dit punt zelfs de derde positie in.

Over Trends in Digitale Media

Het onderzoek Trends in Digitale Media is uitgevoerd door GfK in samenwerking met onder meer NDP Nieuwsmedia. De steekproef bestaat uit 1.188 Nederlanders van 13 jaar of ouder en is representatief voor 13.782.000 internetters. Het onderzoek wordt sinds 2011 jaarlijks uitgevoerd en gaat in op het gebruik van mobiele devices in het algemeen en voor het gebruik van media in het bijzonder.