Nieuwsmedia profiteren van toename online devices

De nieuwsmedia hebben baat bij het toegenomen gebruik van online devices. Dat blijkt uit Trends in Digitale Media van GfK.

Dankzij de opmars in 2018 van de smartphone, is het online bereik van nieuwsmedia op dit device met 12 procent toegenomen. De Nederlanders raadplegen het online nieuws steeds vaker en langduriger.

Mobiele devices

Het aantal apparaten dat de Nederlander tot zijn beschikking heeft om online te gaan, is opgelopen tot gemiddeld 4,2. Het bezit van smartphones is in 2018 met drie procent gestegen naar 91 procent. De penetratie van tablets is met 70 procent stabiel.

De massale omarming van mobiele devices pakt goed uit voor nieuwsmedia. Onder de meest gebruikte apps zijn diverse nieuwsapps te vinden. Ongeveer de helft van de meest populaire apps is ontwikkeld door Nederlandse nieuwsuitgevers. Nieuwsmerken delen de populariteit met apps voor muziek- en online videodiensten.

Favoriete apps smartphone

Bron: Trends in Digitale Media, GfK december 2018

Bereik per online platform

Momenteel gebruikt 47 procent van de Nederlanders de smartphone om op de hoogte te blijven van het nieuws, twaalf procent meer dan een jaar eerder. Het gebruik van tablets voor nieuws is in 2018 met negen procent gestegen. De rol van de vaste computer is nog niet uitgespeeld. Ruim de helft van de Nederlanders gebruikt (ook) dit device voor nieuwsconsumptie. Het bereik op de laptop/pc heeft de laatste jaren stand gehouden.

De online kanalen zijn voor nieuwsmedia samen goed voor een bereik van 70% van de dertienplussers.

Gestegen leesduur en -frequentie

Niet alleen het aantal online nieuwsvolgers is ten opzichte van een jaar eerder toegenomen, ook de gebruiksfrequentie en de leesduur tonen een stijgende lijn. Tweederde van de nieuwsvolgers gebruikt de smartphone inmiddels verschillende malen per week. Bij de tablet is dat ruim 50 procent.

De combinatie van app, web en print heeft gezorgd voor een gestegen leesduur. De nieuwsconsumenten besteden wekelijks bijna vier uur aan gedrukt en online nieuws.

Het is aannemelijk dat de (online) nieuwsconsumptie de komende jaren verder toeneemt. Het GfK-onderzoek laat zien dat de early adapters een nieuw device in gebruik hebben genomen. De Digital Home Assistent wordt door hen veelvuldig gebruikt om gesproken nieuwsupdates op te vragen.

Over Trends in Digitale Media

Het onderzoek Trends in Digitale Media is uitgevoerd door GfK in samenwerking met onder meer NDP Nieuwsmedia. De steekproef bestaat uit 1.188 Nederlanders van 13 jaar of ouder en is representatief voor 13.782.000 internetters. Het onderzoek wordt sinds 2011 jaarlijks uitgevoerd en gaat in op het gebruik van mobiele devices in het algemeen en voor het gebruik van media in het bijzonder.

Bereik digitale platforms

Bron: GfK, Trends in Digitale Media december 2018