‘Afspraken nodig over publiek gefinancierd nieuwsaanbod’

Daar riep Rien van Beemen, CEO van NRC Media, toe op tijdens het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de toekomst van het medialandschap.

Bestuurslid Rien van Beemen nam namens NDP Nieuwsmedia deel aan het rondetafelgesprek, dat de Tweede Kamer organiseerde om zich te laten informeren over de ontwikkelingen in het medialandschap.

Eerlijk prijskaartje voor online journalistiek

In zijn bijdrage onderstreepte Van Beemen het belang van de betalingsbereidheid van lezers voor online journalistiek. In Nederland, maar ook daarbuiten, is de trend onmiskenbaar dat kwaliteitsjournalistiek achter betaalmuren gaat. Alleen als er een eerlijk prijskaartje aan online journalistiek kan worden gehangen, blijven redacties ook op de langere termijn te bekostigen.

Van Beemen wierp de vraag op hoe private nieuwsorganisaties een eerlijk prijskaartje aan hun online kwaliteitsjournalistiek kunnen hangen als de publieke omroepen steeds meer geschreven journalistiek publiceren en gratis aanbieden aan het publiek.

Overeenkomst naar analogie van Duitsland

Duitsland heeft aangetoond dat er goede afspraken zijn te maken tussen publieke en private nieuwsmedia over de online taak van publieke media. In een overeenkomst hebben de publieke media vastgelegd zich primair toe te leggen op audio en video, om daarmee ruimte te bieden aan nieuwsuitgevers om een duurzaam online verdienmodel te vinden.

Van Beemen riep de Kamerleden op zich sterk te maken voor vergelijkbare afspraken. Ook het delen van met publieke middelen gemaakt videomateriaal zou onderdeel kunnen zijn van dergelijke afspraken.

Lees hier het gehele position paper van NDP Nieuwsmedia.