Duitse uitgevers en publieke omroepen akkoord over beperken marktverstoring

Na jaren van discussie over de online taak van de publieke omroepen sluiten Duitse uitgevers en omroepen een gezamenlijk akkoord.

Het mandaat van de Duitse publieke omroepen wordt na tien jaar hervormd. Het overleg dat in dat kader plaatsvond, bracht Duitse uitgevers en publieke omroepen nader tot elkaar.

Focus op audiovisueel aanbod

De kern van het akkoord is dat het online aanbod van de publieke omroepen zich hoofdzakelijk zal beperken tot audiovisueel aanbod. Eventueel gebruik van tekst dient vergezeld te gaan van audiovisueel media-aanbod. Voor de twijfelgevallen die in het publieke media-aanbod resteren, wordt een gezamenlijk arbitragecollege opgericht.

Oneerlijke concurrentie

In de afgelopen jaren waren de Duitse publieke omroepen en uitgevers recht tegenover elkaar komen te staan. Uitgevers ondervonden oneerlijke concurrentie van de publieke omroepen, die online ook geschreven journalistiek publiceerden en daarmee het vinden van een verdienmodel voor online journalistiek ondermijnden.

Behoud van pluriformiteit

Zowel uitgevers als publieke omroepen voeren aan dat het hun voornaamste doel is om kwaliteitsjournalistiek in Duitsland veilig te stellen. Mathias Döpfner, voorzitter van de Duitse uitgeversorganisatie BDZV, beschouwt de overeenkomst als een belangrijk instrument voor het behoud van pluriformiteit in het Duitse journalistieke aanbod.