Nepnieuws versterkt het vertrouwen in traditionele nieuwsmerken

Recent buitenlands onderzoek laat zien dat nieuws van reguliere nieuwsmerken nog steeds een goede reputatie heeft.

Nepnieuws heeft daarentegen het aanzien van sociale netwerken aangetast.

Het Kantar-onderzoek ‘Trust in News’ toont aan dat het gezag van reguliere nieuwsmedia ongeschonden is. Consumenten hebben meer oog voor de kwaliteit van nieuws gekregen. Vooral sociale netwerken hebben grote reputatieschade geleden als gevolg van nepnieuws rond recente lokale verkiezingen.

Voor de studie zijn 8.000 personen in Brazilië, Frankrijk, VK en de VS ondervraagd. Doel was om de houding over de berichtgeving over politiek en verkiezingen te peilen.

Bevindingen uit de studie

De inspanningen om mainstream nieuwsmedia te bestempelen als ‘nepnieuws’ zijn grotendeels mislukt. De reputatie van traditionele print- en broadcastmedia is aantoonbaar robuuster dan die van sociale platforms. De diepgaande verslaggeving van traditionele merken levert hieraan een positieve bijdrage.

Gedrukte nieuwsmagazines zijn in de genoemde landen de meest vertrouwde bronnen. De groep van kanalen die vertrouwd worden, wordt gecompleteerd door tv, radio en kranten. Sociale netwerken en berichten-apps worden wereldwijd het minst vertrouwd. Slecht een op drie consumenten geeft aan nieuws op sociale platformen te vertrouwen.

Bron: Trust in Media van Kantar

De respondenten zijn ervan overtuigd dat kwaliteitsjournalistiek bijdraagt aan een gezonde democratie. Driekwart van de respondenten onderschrijft deze stelling.

De consumenten hebben een ​​kritische houding tegenover de inhoud van nieuwsberichten. Ook zien ze grenzen aan de journalistieke mogelijkheden om de macht van politici en het zakenleven te controleren. Verwacht wordt dat er veel consumenten-educatie nodig zal om nepnieuws te herkennen en in te dammen.

Meer oog voor kwaliteit

Het publiek is nu breder geïnformeerd en heeft meer oog voor de kwaliteit van het nieuws gekregen dan een jaar geleden. 39% zegt meer nieuwsbronnen te raadplegen.

Het vertrouwen in nieuwsmerken is mogelijk de sleutel tot hogere lezersinkomsten. Als respondenten aangeven  ‘vertrouwen in kranten’ te hebben, nemen zij meer nieuws-producten af. Dat geldt voor zowel de offline als de online journalistiek. Vooral doelgroepen onder de 35 jaar geven aan bereid te zijn te betalen voor nieuws, mits de prijs acceptabel is.

Kantar concludeert uit de studie dat nieuwe uitdagingen ook nieuwe kansen creëren. De bevindingen over de houding van consumenten ten opzichte van nieuws laten positieve invalshoeken zien voor zowel nieuwsorganisaties als adverteerders en digitale platforms. Download de volledige studie hier.