Kabinet: ‘Geen nieuw fonds voor lokale journalistiek’

Het behoort volgens het kabinet niet tot de overheidstaken om private journalistieke organisaties structureel te subsidiëren.

‘Een nieuw fonds voor lokale journalistieke projecten ligt niet voor de hand. Lokale projecten kunnen bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek terecht,’ schrijven staatssecretaris Sander Dekker (Media) en minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) in hun antwoorden op schriftelijke vragen van SP-Kamerleden Ronald van Raak en Peter Kwint.

‘Lokale journalistiek wordt ook gestimuleerd door overheidsfinanciering voor lokale en regionale publieke omroepen,’ aldus het kabinet.

Dekker benadrukt dat steun aan private journalistiek altijd een tijdelijk karakter heeft om te voorkomen dat de journalistieke nieuwsvoorziening afhankelijk wordt van overheidssubsidie. ‘Het gaat hier immers om private bedrijven, die ondernemingsgewijs opereren en gericht zijn op het maken van winst.’

De staatssecretaris is van mening dat mediabedrijven die afhankelijk zijn van advertentie-inkomsten heel goed een publiek belang kunnen dienen. ‘Dagbladen hebben al decennialang een belangrijke functie in het publieke domein en in hun hele bestaan zijn zij vooral gefinancierd uit inkomsten uit advertenties en abonnees.’

Onderzoek naar toekomst onafhankelijke journalistiek

Eind vorig jaar verzocht de Kamer Dekker om een onderzoek naar de toekomst van onafhankelijke journalistiek. Dekker schrijft nu dat in dit onderzoek specifieke aandacht zal worden besteed aan lokale en regionale journalistiek.
De staatssecretaris stuurt de onderzoeksopzet nog voor het zomerreces aan de Kamer.