Kamer vraagt onderzoek naar toekomst van onafhankelijke journalistiek

Dekker gaat op verzoek van Pieter Heerma (CDA) en Mohammed Mohandis (PvdA) onderzoek verrichten naar de toekomst van onafhankelijke journalistiek.

In een motie vragen beide Kamerleden naar analogie van de commissie-Brinkman uit 2009 om een onderzoek naar de toekomst van de onafhankelijke journalistiek. De teruglopende advertentie-inkomsten en de toenemende digitalisering en internationalisering vormen de aanleiding voor het verzoek.

Toegevoegde waarde

Hoewel er nog niet over de motie is gestemd, heeft staatssecretaris Dekker (Media) al toegezegd een onderzoeksopzet naar de Kamer te zullen sturen.
Dekker benadrukte dat nieuw onderzoek van toegevoegde waarde moet zijn ten opzichte van alle onderzoeken die in de afgelopen jaren al zijn verricht. Het nieuwe onderzoek moet vooral strategisch relevant zijn.

Twee ontwikkelingen nader bestudeerd

In de onderzoeksopzet komen wat Dekker betreft in ieder geval twee vragen aan de orde.
De eerste betreft de mogelijkheid om private partijen publiek bekostigde taken te laten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld al in het Verenigd Koninkrijk gebeurt. De andere vraag betreft de gevolgen van de ontwikkeling dat productie en distributie bij videocontent steeds meer in één hand komen te liggen.

Initiatiefnemer Heerma noemde ook de complexe concurrentieverhoudingen van nationale nieuwsmedia met wereldwijde spelers.

Onderzoeksopzet voor de zomer bekend

De staatssecretaris heeft toegezegd in de voorbereiding onder andere met marktpartijen in gesprek te gaan. Voor de zomer zal de Tweede Kamer de onderzoeksopzet ontvangen.