Wiebes: btw-verlaging is aan nieuw kabinet

Volgens staatssecretaris Wiebes (Financiën) zou het ongepast zijn als het demissionaire kabinet de btw op digitale journalistiek verlaagt.

Voor het terugbrengen van de btw op digitale journalistiek van 21% naar 6% moet overheidsbudget worden vrijgemaakt. Het is daarom aan een nieuw kabinet om dat besluit te nemen.

Dat zei de staatssecretaris tijdens een debat in de Tweede Kamer. Kamerlid Carola Schouten (ChristenUnie) vroeg de staatssecretaris wanneer de vurig gewenste btw-verlaging geëffectueerd wordt, nu een politiek akkoord in Brussel nabij is.

Belastingplan 2018
Wiebes zei opnieuw dat de btw-verlaging ‘in potlood’ is opgenomen in het Belastingplan 2018. In het debat maakte hij duidelijk dat een nieuw kabinet dit op korte termijn kan regelen, maar dat het demissionaire kabinet dit niet voor zijn rekening zal nemen.

Schouten, die de staatssecretaris in de afgelopen drie jaar frequent heeft aangespoord zich in te zetten voor de btw-verlaging, opperde de mogelijkheid dat de Tweede Kamer het Belastingplan 2018 desnoods amendeert om de verlaging toch op korte termijn te realiseren.

In de Tweede Kamer bestaat brede steun voor het wegnemen van het btw-verschil tussen gedrukte en digitale journalistiek. Als de Tweede Kamer het Belastingplan zou amenderen, moet zij wel zelf financiële dekking zien te vinden voor de btw-verlaging.

Europees akkoord in zicht
Naar verwachting bereiken de Europese ministers van Financiën op vrijdag 16 juni een politiek akkoord over het voorstel om lidstaten de mogelijkheid te bieden op digitale journalistiek het verlaagde btw-tarief toe te passen. Voor een daadwerkelijke btw-verlaging is dan nog slechts een politiek besluit op nationaal niveau nodig.