Journalistiek hard geraakt door btw-verhoging kranten en tijdschriften

In het Hoofdlijnenakkoord hebben de coalitiepartijen afgesproken de btw op dagbladen en tijdschriften, zowel gedrukte als digitale, te verhogen van 9 naar 21%. Herman Wolswinkel, directeur van NDP Nieuwsmedia: ‘Als dit plan doorgaat, zal het onvermijdelijk reorganisaties bij nieuwsbedrijven tot gevolg hebben.’

Het nieuw te vormen kabinet gaat de btw op journalistiek fors verhogen. Dat volgt uit de budgettaire bijlage bij het Hoofdlijnenakkoord, dat de fracties van PVV, VVD, NSC en BBB vandaag presenteerden. Door de belasting op dagbladen, weekbladen en tijdschriften te verhogen willen de coalitiepartijen ruim 300 miljoen euro per jaar ophalen.

Coalitiepartijen maken journalistiek minder toegankelijk

Herman Wolswinkel, directeur van NDP Nieuwsmedia: ‘Dagbladen ondergaan een moeilijke transitie naar een digitale toekomst. Deze voorgenomen btw-verhoging maakt journalistiek voor de burger veel duurder en daarmee voor velen minder toegankelijk. Daarmee zetten de coalitiepartijen ook de pluriformiteit van het journalistieke landschap op het spel.’

Btw-verhoging journalistiek niet te rijmen met versterking rechtsstaat

Uit eerder onderzoek van Decisio bleek dat zelfs al een kleine btw-verhoging tot rode cijfers bij kleinere uitgevers zou leiden. Met de nu voorgestelde zeer forse btw-verhoging zullen de effecten schadelijk zijn voor het hele journalistieke landschap.

Wolswinkel: ‘In het Hoofdlijnenakkoord spraken de coalitiepartijen ook af de instituties die de rechtsstaat mede dragen, waaronder de media, te versterken. Deze belastingverhoging op journalistiek en de impact daarvan op de pluriformiteit staan daar lijnrecht tegenover.’

Nederland sluit zich met btw-tarief bij Bulgarije aan

Met een btw-verhoging van 9 naar 21% voor dagbladen komt Nederland in een uitzonderlijke positie binnen de Europese Unie. Alleen in Bulgarije geldt voor dagbladen het hoge btw-tarief. Landen als België en Denemarken passen op journalistiek juist een btw-nultarief toe.