Btw-verhoging brengt veel nieuwstitels in het nauw

Zeker kleinere journalistieke titels duiken snel in de rode cijfers als de voorgenomen btw-verhoging van 9 naar 21 procent doorgaat.

In reactie op het plan van PVV, VVD, NSC en BBB om de btw op dagbladen en tijdschriften te gaan verdubbelen heeft NDP Nieuwsmedia een eerste doorrekening van de effecten gemaakt. In 2018 liet NDP Nieuwsmedia economisch onderzoek uitvoeren, waaruit bleek dat zelfs een beperkte verhoging van de btw zonder ingrijpen al tot rode cijfers zou leiden bij kleinere uitgevers. Met de nu aangekondigde btw-verhoging van 9 naar 21 procent zal de impact vele malen groter zijn.

Minder abonnees door stijgende prijzen

Op basis van eerder onderzoek naar de prijselasticiteit van dagbladen en tijdschriften wordt bij een btw-verhoging van 9 naar 21 procent een daling van het aantal abonnees verwacht van circa 17 procent voor dagbladen en ongeveer 23 procent voor tijdschriften. Dat kan enigszins worden gedempt als een nieuwsmedium een loyale, specifieke lezersgroep bedient. Maar voor de gehele journalistieke sector betekent dit dat mogelijk honderdduizenden lezers hun abonnement vaarwel zeggen, vooral mensen met een smallere beurs.

Nieuwsmedia met kleine marges het meest kwetsbaar

Nieuwsmedia maken een transitie door richting een digitale toekomst. Papieren oplages dalen en digitale abonnementen brengen veel minder op. Vooral regionale dagbladen en kleinere zelfstandige titels zullen direct moeten ingrijpen om niet structureel in de rode cijfers te belanden. De btw-verhoging zal daarom in het bijzonder voor regionale dagbladen en kleinere zelfstandige titels desastreus uitpakken. Daarmee wordt de continuïteit van nieuwstitels op het spel gezet en schade toegebracht aan de pluriformiteit.

Ingrijpen noodzakelijk

Bij terugloop van de inkomsten zullen de uitgaven daarmee in lijn moeten worden gebracht. Herman Wolswinkel, directeur van NDP Nieuwsmedia: ‘De meeste nieuwstitels hebben niet zoveel marge om dit op te kunnen vangen, dus zijn ingrepen onvermijdelijk, ook op redacties. Dat is het laatste wat nieuwsbedrijven willen.’

Gezamenlijke brief aan Tweede Kamer met Genootschap en NVJ

In aanloop naar het debat over het eindverslag van de informateurs heeft NDP Nieuwsmedia deze zorgen kenbaar gemaakt aan de Tweede Kamer, in een gezamenlijke brief met het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren en de NVJ.