NDP Nieuwsmedia bespreekt uitgeversrecht met Europarlementariërs

NDP Nieuwsmedia en het NUV spraken op dinsdag 25 april met Nederlandse Europarlementariërs over de toekomst van het auteursrecht in de Europese Unie.

In gesprekken met Esther de Lange (CDA/EVP), Cora van Nieuwenhuizen (VVD/ALDE) en Lambert van Nistelrooij (CDA/EVP) benadrukte NDP Nieuwsmedia dat het voorgestelde uitgeversrecht een effectief instrument is om kwaliteitsjournalistiek op het internet te beschermen.

Voor nieuwsuitgevers is een stevig juridisch fundament om eerlijke overeenkomsten met derden te sluiten over digitaal hergebruik van journalistieke producties essentieel om te kunnen voortbestaan.
Het uitgeversrecht zal de werking van het internet niet beperken. Zo blijft het expliciet mogelijk voor internetgebruikers om hyperlinks te delen.

Leden Europees Parlement verdeeld

Uit conceptrapporten van de betrokken commissies van het Europees Parlement blijkt dat er verdeeldheid bestaat over het uitgeversrecht.
De Commissie Cultuur en Onderwijs (CULT-commissie) van het Parlement is positief over het uitgeversrecht.

Anderzijds wil de Commissie Juridische Zaken (JURI-commissie) het uitgeversrecht uitkleden tot een vermoeden van procesbevoegdheid en wijst de Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO-commissie) op andere alternatieven dan het voorgestelde uitgeversrecht.

Het Europees Parlement zal over enkele maanden haar definitieve koers bepalen.
Als ook de Europese Raad het voorstel heeft behandeld, zullen de Raad en het Parlement in onderhandeling gaan met de Europese Commissie om tot een finaal akkoord te komen.