Totale lezerspubliek dagbladen toegenomen

Het totale lezerspubliek van dagbladen is in 2016 met 3% toegenomen. Dat blijkt uit het op 22 maart jl. gepubliceerde rapport NOM Mediamerken 2017-I.

De publicatie laat zien dat digitale kanalen als apps, e-papers en websites een prominente plaats in het portfolio van dagbladmerken hebben verworven. Het aantal lezers dat zowel de gedrukte editie als de digitale platforms van een dagblad bekijkt, is aanzienlijk.

De rapportage NOM Mediamerken die gelijktijdig met de NOM Printmonitor wordt gepubliceerd, laat op basis van totaalbereik het volledige lezerspubliek van landelijke dagbladen zien. De Printmonitor 2017 toont aan dat het aantal lezers van gedrukte dagbladen stabiel is (overall index 99). De groei van de merken komt van digitaal.

Helft leest digitaal

Over het geheel genomen wordt ruim de helft van het lezerspubliek van een dagblad inmiddels (ook) met digitale content bediend. Ruim een kwart leest uitsluitend digitaal nieuws van het dagbladmerk. Een vrijwel even grote groep leest zowel print als digitaal.

De Telegraaf, AD en Metro vormen crossmediaal de grootste dagbladmerken. Deze dagbladen bedienen elk een miljoenenpubliek. Het totaalbereik van AD en Metro bedraagt rond de 6 miljoen personen. Bij De Telegraaf is dat bijna 7 miljoen. Na deze top-3 volgen de Volkskrant, NRC Handelsblad en Trouw.

Niet bij alle dagbladmerken hebben de digitale platforms een even groot gewicht. NRC Next en Het Financieele Dagblad lopen als het gaat om digital only voorop. Van hun lezerspubliek leest respectievelijk 36% en 37% exclusief de digitale producten.

Over NOM Mediamerken 2017-I

NOM Mediamerken verschijnt jaarlijks in aanvulling op de NOM Printmonitor. Anders dan bij de NOM Printmonitor die alleen over print gaat, laat NOM Mediamerken het bereik van zowel print als digitaal zien. NOM Mediamerken is gebaseerd op totaalbereik en verschijnt als schriftelijke rapportage.