Dijsselbloem wil vaart maken met Europees btw-voorstel

Vrijwel alle Europese ministers van Financiën lieten zich vandaag positief uit over de verlaging van de btw op digitale publicaties.

Vandaag bespraken de ministers van Financiën uit de lidstaten van de Europese Unie, verenigd in de Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin-Raad), het voorstel tot wijziging van de Btw-richtlijn om de btw-tarieven voor digitale publicaties te kunnen harmoniseren met die van gedrukte varianten.

Standpunt Nederland

Minister Jeroen Dijsselbloem bracht naar voren dat in Nederland al heel lang wordt gevraagd naar de mogelijkheid om het verlaagde tarief te mogen toepassen op digitale publicaties. Nederland schaart zich daarom achter de wijziging zoals deze nu op tafel ligt. Wat Dijsselbloem betreft kan een Europees akkoord niet snel genoeg bereikt worden.

Mogelijkheid tot 0% btw

Het Europese voorstel geeft alle lidstaten de vrijheid om op zowel fysieke als digitale kranten het verlaagde, het superverlaagde of zelfs het nultarief toe te passen.
Dat ook lidstaten die nu geen superverlaagd- of nultarief kennen de mogelijkheid krijgen die tarieven te hanteren voor fysieke en digitale kranten, kan nog niet op het begrip van alle lidstaten rekenen.

De Europese discussie over het voorstel zal zich in de komende periode waarschijnlijk rond deze kwestie concentreren.

Mogelijk btw-verlaging per 2018

Malta, momenteel voorzitter van de Raad van de Europese Unie, streeft ernaar om voor de zomer een akkoord te bereiken in de Raad. Als dat lukt, kan de btw-verlaging in Nederland meegenomen worden in het Belastingplan 2018, dat wordt ingediend op Prinsjesdag.
Zowel minister Dijsselbloem als staatssecretaris Wiebes heeft al aangegeven dat de btw-verlaging in potlood is opgenomen in de fiscale plannen voor 2018.

De daadwerkelijke verlaging van de btw van 21 procent naar 6 procent zou dan vanaf 1 januari 2018 een feit zijn. Voorwaarde is wel dat een nieuw kabinet zich achter de btw-verlaging schaart.