Nieuwsuitgevers verheugd over mogelijkheid 6% btw op digitale journalistiek

De Europese Commissie heeft vandaag het wetgevingsvoorstel gepresenteerd om toepassing van het verlaagde tarief op online publicaties mogelijk te maken.

Door aanpassing van de Europese Btw-richtlijn wil de Europese Commissie lidstaten de mogelijkheid geven ook op online journalistiek het verlaagde tarief toe te passen. Dat betekent het einde van het btw-onderscheid tussen gedrukte en digitale publicaties.

Belemmering eindelijk weggenomen

Naar deze aanpassing van de Btw-richtlijn is lang uitgekeken. Het was niet langer uit te leggen dat op producten met een gelijke inhoud verschillende btw-tarieven van toepassing waren.

Het hoge btw-tarief op online journalistiek wierp een onnodige drempel op voor innovatie en belemmerde de transitie van print naar digitaal.

Vrijheid voor lidstaten

In een toelichting op het plan benadrukte verantwoordelijk Eurocommissaris Moscovici (Fiscale Zaken) dat hij lidstaten meer vrijheid wil geven in de btw-toepassing.

Of lidstaten gebruik willen maken van de mogelijkheid om het verlaagde tarief toe te passen en welke nieuwsproducten daar precies aanspraak op kunnen maken, mag op nationaal niveau worden bepaald.

Geen Europese definitie

De Europese Commissie waakt ervoor exacte definities voor online publicaties vast te leggen in de Richtlijn, omdat deze bijvoorbeeld door voortschrijdende technologie snel achterhaald kunnen zijn. Het is daarom aan lidstaten om de btw-regels in de toekomst zo nodig tijdig aan te passen.

De belangrijkste beperking die de Commissie stelt, is dat online publicaties niet volledig of hoofdzakelijk uit muziek of video mogen bestaan.

Daadwerkelijke tariefsverlaging laat nog op zich wachten

Nu de Commissie het wetgevingsvoorstel heeft gepresenteerd, zullen het Europees Parlement en de Raad van Ministers het voorstel gaan behandelen. Het Europees Parlement toonde zich eerder al groot voorstander van een verlaagd btw-tarief op digitale uitgeefproducten.

De behandeling in de Raad heeft meer voeten in de aarde: voor aanpassing van de Btw-richtlijn is unanimiteit vereist.

Kabinet en Tweede Kamer eerder positief

Naar verwachting wordt de besluitvorming in 2017 afgerond, waarna lidstaten op nationaal niveau de verruiming kunnen benutten. Zowel kabinet als Tweede Kamer hebben zich eerder al positief uitgelaten over het toepassen van het 6%-tarief op digitale nieuwsproducten.

European Commission - Removing VAT rate restrictions on e-publications

European Commission – Removing VAT rate restrictions on e-publications