Wiebes treft voorbereidingen btw-verlaging digitale kranten

In het Belastingplan 2018 heeft het kabinet voor digitale kranten ‘in potlood’ een btw-verlaging van 21% naar 6% opgenomen.

Dat zei staatssecretaris Wiebes (Financiën, VVD) na vragen van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer tijdens een debat in de Tweede Kamer. Nijboer drong bij de staatssecretaris aan op actie, nu de Europese Commissie een wetgevingsvoorstel heeft gepresenteerd om toepassing van het verlaagde btw-tarief mogelijk te maken voor digitale publicaties.

‘In potlood’ in Belastingplan

Het kabinet staat positief tegenover het Europese voorstel en hoopt dat de besluitvorming voorspoedig verloopt. Omdat Wiebes groot draagvlak in de Tweede Kamer ziet voor een btw-verlaging voor digitale kranten, boeken en tijdschriften, is de btw-verlaging ‘in potlood’ opgenomen in het Belastingplan voor 2018.

Het Belastingplan 2018 is het wetsvoorstel dat de belastingwijzigingen per 1 januari 2018 bevat en met Prinsjesdag wordt ingediend bij de Tweede Kamer.

Voorbehoud

Om de btw-verlaging doorgang te laten vinden, is het wel noodzakelijk dat de Europese besluitvorming is afgerond. Aanpassing van de Europese Btw-richtlijn vergt unanieme instemming van de lidstaten. Omdat het voorstel geen verplichting schept voor lidstaten, maar slechts de mogelijkheid biedt tot toepassing van het verlaagde btw-tarief, hoopt men in Brussel op spoedige aanvaarding.

Ook het aantreden van een nieuw kabinet zou in theorie spelbreker kunnen zijn. Gezien de vrijwel Kamerbrede steun lijkt de kans gering dat een volgend kabinet een btw-verlaging zou dwarsbomen.

Afbakening

Welke soorten digitale publicaties straks aanspraak kunnen maken op het verlaagde btw-tarief, is nog niet volledig bepaald. Ook daarop is de Europese besluitvorming in de Raad van Ministers van invloed.