ACM gaat marktimpact nieuwe diensten publieke omroep toetsen

Staatssecretaris Dekker wil dat de Autoriteit Consument & Markt voortaan de gevolgen van nieuwe activiteiten van de NPO op marktpartijen in kaart brengt.

Op dit moment adviseren de Raad voor Cultuur en het Commissariaat voor de Media over nieuwe zogenaamde aanbodkanalen van de publieke omroep. Dekker wil daar de ACM aan toevoegen.
De staatssecretaris gaat in de wet vastleggen dat de ACM de marktimpact analyseert van nieuwe en significant gewijzigde aanbodkanalen van de publieke omroep.

Vorig jaar schreef Dekker al aan de Kamer dat in de huidige goedkeuringsprocedure voor nieuwe diensten van de publieke omroep een marktimpactanalyse ontbreekt.

ACM meest aangewezen partij

“De beschikbare expertise en ervaring van de ACM op het terrein van marktanalyses maken dat de meest geschikte partij voor een dergelijke analyse”, zo schrijft Dekker vandaag aan de Tweede Kamer.
De ACM heeft bovendien de wettelijke bevoegdheden om alle benodigde informatie bij (markt)partijen op te vragen.

Criteria marktimpact

In zijn brief wijst Dekker erop dat de ACM bij het analyseren van markten en markteffecten al beproefde criteria en instrumenten hanteert.

Bij de uitvoering van de analyse van markteffecten van nieuwe aanbodkanalen van de publieke omroep zal de ACM daarom verschillende criteria hanteren die in lijn zijn met haar huidige beoordelingskader. Deze vertonen grote overeenkomsten met de criteria die de Europese Omroepmededeling voorschrijft voor het analyseren van de marktimpact.

NDP Nieuwsmedia verheugd

Sinds de goedkeuringsprocedure in 2010 in het leven werd geroepen, heeft NDP Nieuwsmedia erop gewezen dat de procedure – conform de Europese voorschriften – ook een marktimpactanalyse dient te bevatten.

NDP Nieuwsmedia is verheugd dat de procedure nu aanzienlijk wordt verbeterd door de marktimpactanalyse te beleggen bij de ACM, bij uitstek deskundig op het terrein van mededinging.

Debat Tweede Kamer

Aanstaande maandag debatteert de Tweede Kamer met de staatssecretaris over de Mediabegroting 2017. Ook de markttoets zal tijdens het debat aan de orde komen.

Als de plannen van Dekker op de instemming van de Kamer kunnen rekenen, zal hij zo snel mogelijk starten met de voorbereidingen voor de benodigde wetswijzigingen. Als de publieke omroep in de tussentijd nieuwe diensten wil starten, is de ACM bereid op ad-hoc basis een marktimpactanalyse uit te voeren.

DEN HAAG, 26 augustus 2016 Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. FOTO MARTIJN BEEKMAN / OCW