Nu ook conceptversie Europese Auteursrechtrichtlijn uitgelekt

De Commissie versterkt de onderhandelingspositie van nieuwsuitgevers om in de toekomst een pluriform aanbod van online journalistiek te behouden.

Nadat eerder al een intern werkdocument van de Europese Commissie uitlekte, ligt nu ook een conceptversie van de richtlijn om het auteursrecht te hervormen op straat.
Volgens de Commissie zal de nieuwe richtlijn bijdragen aan een beter functioneren van de interne markt, zowel online als offline. De richtlijn zal innovatie, creativiteit, investeringen en productie van nieuw materiaal stimuleren.

Uit het document blijkt dat de Europese Commissie, naast het naburige recht voor nieuwsuitgevers, ook onder meer een exceptie om text en data mining voor wetenschappelijke doeleinden wil introduceren en werkt aan Europese regels voor auteurscontracten.

Naburig recht voor nieuwsuitgevers

Volgens de Commissie vergaren grote spelers als Google onevenredig veel inkomsten door de kern van nieuwsberichten te tonen op hun eigen website. Daarom wil de Commissie nieuwsuitgevers een zelfstandig recht geven waardoor zij twintig jaar volledige zeggenschap hebben over hun online berichten.

Op grond van het naburige recht voor nieuwsuitgevers kunnen rechthebbenden, in ruil voor een vergoeding, grote internetbedrijven toestemming geven om online berichten over te nemen.
Op dit moment bestaan er al naburige rechten voor uitvoerende kunstenaars, muziek- en filmproducenten en omroeporganisaties.

Het naburige recht zal met name gelden voor journalistieke berichten van uitgevers van bijvoorbeeld kranten, tijdschriften en nieuwssites.
Het nieuwe recht gaat overigens niet zo ver dat er niet over bepaalde nieuwsfeiten mag worden gepubliceerd. Dit is in lijn met de bestaande nieuwsexceptie van de Auteurswet.

Exceptie voor text en data mining

De Commissie verplicht lidstaten wetenschappelijk onderzoekers wettelijk toe te staan grote hoeveelheden digitale informatie mogen analyseren met behulp van ICT-technieken (text en data mining), zonder dat zij hiervoor toestemming nodig hebben van de auteursrechthebbenden.

Op grond van deze nieuwe exceptie zouden onderzoekers bijvoorbeeld zonder toestemming archieven van nieuwsmedia kunnen analyseren.
De Commissie benadrukt dat de exceptie alleen geldt als wetenschappers geen commercieel doel hebben en de analyse uitvoeren binnen het kader van hun onderzoek.

Auteurscontractenrecht

De conceptrichtlijn bevat een bepaling die lidstaten verplicht om regels te introduceren om te garanderen dat makers een eerlijke vergoeding krijgen als een ander, bijvoorbeeld een producent, hun werken exploiteert.
De Europese regels komen grotendeels overeen met de Wet auteurscontractenrecht, die vorig jaar in werking trad.

Naar alle waarschijnlijkheid zal de Europese Commissie de plannen op 21 september officieel presenteren.