Europese Commissie wil positie nieuwsuitgevers verbeteren

De Europese Commissie bereidt een voorstel voor om bij te dragen aan een betere bescherming van vrije en onafhankelijke online journalistiek.

Afgelopen donderdag lekte een document uit van de Europese Commissie, waaruit de contouren van de plannen blijken. De Commissie wil nieuwsuitgevers volledige zeggenschap geven over hun digitale uitgaves.

‘De levensvatbaarheid van de uitgeversbranche in de EU staat mogelijk op het spel,’ schrijft de Commissie.
Daarom wil de Commissie bescherming bieden tegen ‘verdere negatieve gevolgen voor het pluralisme in de media, het democratische debat en de kwaliteit van informatie.’

Nieuwsberichten zijn niet gratis

Op internet is het eenvoudig om nieuwsberichten over te nemen en te verspreiden. Daardoor ontstaat ten onrechte het beeld dat nieuwsberichten gratis zijn.
Dit is een gevaar voor de continuïteit van nieuwsmedia. Als nieuwsuitgevers investeringen niet kunnen terugverdienen, zullen investeringen in journalistiek noodgedwongen worden teruggebracht of zelfs gestaakt.

Volgens de Commissie vergaren grote spelers als Google onevenredig veel inkomsten door de kern van nieuwsberichten te tonen op hun eigen website.
Als parasiterende websites berichten volledig overnemen, kan de uitgever zijn investering onmogelijk terugverdienen.

Versterken van businessmodellen

Het doel van de nieuwe regelgeving is om nieuwsuitgevers proportioneel mee te laten delen in de inkomsten uit de online advertentiemarkt. De toekomstige regels dragen bij aan een sterkere onderhandelingspositie ten opzichte van grote internetbedrijven, zonder afbreuk te doen aan bestaande regels.

De Commissie verwacht betere overeenkomsten tussen nieuwsuitgevers en grote internetbedrijven, waardoor investeringen in een vrije en pluriforme nieuwsvoorziening beter kunnen worden terugverdiend. Dat dient een maatschappelijk belang.

In de plannen van de Commissie hebben nieuwsuitgevers overigens ook de mogelijkheid af te zien van het recht om een vergoeding te vragen van grote internetbedrijven.

Een naburig recht voor nieuwsuitgevers

Op grond van het naburige recht kunnen nieuwsuitgevers in de toekomst, in ruil voor een vergoeding, grote internetbedrijven toestemming geven om online berichten over te nemen.
Op dit moment bestaan er al naburige rechten voor uitvoerende kunstenaars, muziek- en filmproducenten en omroeporganisaties.

Naar alle waarschijnlijkheid zal de Europese Commissie de plannen op 21 september presenteren.