Auteurscontractenrecht van kracht

De Eerste Kamer heeft gisteren het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht aangenomen. De wijzigingen treden vandaag in werking.

Het auteurscontractenrecht wijzigt de contractuele positie van makers (zoals journalisten en fotografen) ten opzichte van exploitanten (zoals uitgevers) op een aantal gebieden. Het is niet mogelijk om contractueel af te wijken van de nieuwe regels.

Auteurs krijgen vergoeding exploitatie

Belangrijkste veranderingen voor nieuwsuitgevers:

  • Makers krijgen door het wetsvoorstel een wettelijk recht op een billijke vergoeding voor het verlenen van exploitatiebevoegdheid.
  • Voor toekomstige exploitatievormen (die nog niet bekend waren bij het sluiten van de overeenkomst) is de exploitant aan de maker een aanvullende billijke vergoeding verschuldigd.
  • De minister van OCW kan een billijke vergoeding vaststellen op verzoek van verenigingen van makers en (verenigingen van) exploitanten. In een aangenomen motie wordt de regering opgeroepen dergelijke onderhandelingen te stimuleren.
  • De maker kan onduidelijke of onredelijk lange aanspraken op de exploitatie van toekomstige werken en andere onredelijke bezwarende bedingen laten vernietigen.
  • Er komt een wettelijke grondslag voor de instelling van een geschillencommissie bij geschillen van makers en exploitanten.

NUV Academy – Wet auteurscontractenrecht

Op maandag 7 september 2015 organiseert het vaksecretariaat Economische en Juridische Zaken van het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) in samenwerking met NUV Academy een verdiepingscursus Wet auteurscontractenrecht. Deze cursus is exclusief en gratis toegankelijk voor leden van het NUV.