‘Regulering nieuwsvideo’s kan onafhankelijke journalistiek bedreigen’

News Media Europe, de Europese brancheorganisatie voor nieuwsmedia, keert zich tegen de plannen om video’s op nieuwssites aan regulering te onderwerpen.

Voor de zomer presenteerde de Europese Commissie een voorstel om de Richtlijn Audiovisuele mediadiensten (AVMD-richtlijn) te herzien. Het voorstel beoogt onder meer minderjarigen te beschermen tegen schadelijk materiaal.

Het voorstel merkt zelfstandige videorubrieken op nieuwssites aan als audiovisuele mediadiensten. Deze kwalificatie heeft toezicht tot gevolg, in Nederland door het Commissariaat voor de Media.
De huidige AVMD-richtlijn bevat nog een nadrukkelijke uitzondering voor digitale kranten en tijdschriften. Dat wil de Europese Commissie nu veranderen.

Potentieel gevaar voor onafhankelijke journalistiek

News Media Europe wijst op de sterke traditie van zelfregulering in de journalistiek, juist om de journalistieke onafhankelijkheid te garanderen. Waarom het toezicht nu uitgebreid moet worden naar video’s op nieuwssites, maakt de Europese Commissie niet duidelijk in haar plannen.

In de komende maanden zullen het Europees Parlement en de Raad van Ministers zich over het voorstel buigen. Om aantasting van de journalistieke onafhankelijkheid te voorkomen, zal News Media Europe zich inzetten voor het behoud van de uitzonderingspositie in de AVMD-richtlijn.

News Media Europe

News Media Europe behartigt de belangen van uitgevers van nieuwsmedia op alle platforms bij de instellingen van de Europese Unie. Het is de eerste Europese brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven die de digitalisering van de journalistiek volledig omarmt.

News Media Europe vertegenwoordigt nieuwsbedrijven uit elf Europese landen met een gezamenlijke waarde van ruim 12 miljard euro en meer dan 2.100 titels.