Nieuwssites met video’s geen audiovisuele dienst

Nieuwssites met video’s vallen niet onder de Europese richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (AVMD), omdat ze niet kunnen worden gekwalificeerd als audiovisuele dienst.

Dat concludeert Advocaat Generaal (AG) Szpunar van het Europees Hof van Justitie. Volgens hem vallen nieuwssites buiten de werkingssfeer van de AVMD-richtlijn. Deze sites kunnen daarom niet aan toezicht onderhevig zijn.

Video’s op website krant geen mediadienst

De Oostenrijkse Tiroler Tageszeitung publiceert op haar website naast journalistieke artikelen ook nieuwsvideo’s. De Oostenrijkse mediatoezichthouder vond dat de nieuwssite onder zijn toezicht diende te staan. De krant betwistte dit.

De Oostenrijkse bestuursrechter kon op basis van de definities in de AMVD-richtlijn niet beoordelen of de nieuwsvideo’s audiovisuele diensten zijn en stelde prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie.

De AG concludeert dat de video’s op de website geen audiovisuele mediadiensten zijn, omdat deze de geschreven artikelen en foto’s aanvullen. De video´s zijn niet geplaatst om zelfstandig te worden bekeken, ook niet als deze in aparte een mediabibliotheek zijn opgenomen.
Bovendien is er volgens de AG sprake van een elektronische versie van een krant. Deze is expliciet uitgezonderd van de werkingssfeer van de AMVD-richtlijn.

Nederlandse situatie

In Nederland hanteert het Commissariaat voor de Media beleidsregels voor aanbieders van online-videodiensten. Ook in de ogen van het Commissariaat kan een nieuwssite met een videosectie nu nog een zogenaamde ‘commerciële mediadienst op aanvraag’ zijn. Die zou onder het toezicht vallen.

De AG van het Hof van Justitie weerspreekt die zienswijze nu. Op basis van de conclusie van de AG kunnen ook Nederlandse nieuwssites niet aan toezicht door het Commissariaat onderhevig zijn.

Het Europees Hof is niet gebonden aan de conclusie van AG Szpunar. Het is nog onbekend wanneer de definitieve uitspraak volgt.