‘Afluisterwet’ Wiv bevat vergaande sleepnetbepaling

Uit een vertrouwelijk document blijkt dat de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) toch een vergaande sleepnetbepaling bevat.

Dat meldt de NOS op basis van het vertrouwelijke document.

Op grond van de sleepnetbepaling mogen de AIVD en de MIVD ongericht communicatie van burgers onderscheppen. Dit betekent dat communicatie van nietsvermoedende burgers en journalisten door de inlichtingendiensten kan worden onderschept.
Een sleepnetbepaling heeft een chilling effect op de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting.

Eerder wees minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) op meer toegespitste voorbeelden van toepassing van een sleepnetbepaling. Nu gebruikt hij generieke, meer omvattende voorbeelden die grotere risico’s voor persvrijheid met zich meebrengen.

Sleepnetbepaling strijdig met Europese grondrechten

In zijn consultatiereactie signaleerde de Studiecommissie Journalistieke Bronbescherming fundamentele tekortkomingen in het wetsontwerp die de journalistieke bronbescherming aantasten.
De Studiecommissie wees op het ontbreken van nut en de noodzaak van een sleepnetbepaling. Deze bepaling is bovendien strijdig met het EVRM en het EU-Handvest van de Grondrechten.

Volgens D66-Kamerlid Kees Verhoeven gaan de bevoegdheden ver. ‘Ik vrees voor een sleepnet, en deze voorbeelden wijzen daar wel op,’ zegt hij tegen de NOS. ‘De vraag is bovendien of dat effectief is, want al die data moeten ook worden geanalyseerd. De hooiberg wordt in feite groter gemaakt, waardoor zoeken naar dezelfde naald moeilijker wordt.’

Toestemming rechtbank nodig bij verschoningsgerechtigden

Vorige week werd bekend dat er, na kritiek vanuit zowel het parlement als de maatschappij, extra waarborgen in de Wiv zijn vastgelegd. Zo is er toestemming nodig van de Rechtbank Den Haag om advocaten en journalisten af te kunnen tappen. Deze bescherming voor journalisten is echter een wassen neus als journalisten als ‘bijvangst’ in een sleepnet kunnen belanden.

Omdat Nederland de afgelopen jaren al drie keer door het EHRM is veroordeeld wegens schending van het recht op journalistieke bronbescherming, vindt NDP Nieuwsmedia het belangrijk dat de Nederlandse wetgeving in lijn is met het EVRM en de Europese grondrechten.