Europese Commissie gaat btw-probleem digitale media oplossen

Nog dit jaar dient de Europese Commissie een wetgevingsvoorstel in om de btw op digitale publicaties te verlagen.

Dat schrijft de Commissie in het vandaag gepresenteerde Action Plan on VAT. Deze beperkte wijziging van de richtlijn gaat, samen met maatregelen om grensoverschrijdende e-commerce voor het mkb te vereenvoudigen, vooraf aan een fundamentele discussie in 2017 over de toekomst van het Europese btw-stelsel.

‘Btw-richtlijn raakt achterhaald’

De huidige btw-richtlijn werkt belemmerend voor innovatieve businessmodellen en technologische ontwikkelingen, erkent de Commissie.
De verschillende btw-tarieven voor fysieke en digitale goederen en diensten weerspiegelen een oude werkelijkheid. In het actieplan concludeert de Commissie dat de Btw-richtlijn op deze manier achterhaald raakt.

Digitale kranten

Als voorbeeld noemt de Commissie e-books en digitale kranten, die momenteel geen aanspraak kunnen maken op het verlaagde tarief dat op hun gedrukte variant van toepassing is.
Vóór het einde van 2016 dient de Commissie een wetgevingsvoorstel in dat daarvoor een oplossing moet bieden.

Bij de presentatie van het actieplan onderstreepte Eurocommissaris Moscovici (Belastingen) dat hij het btw-tarief voor e-books en digitale kranten wil verlagen om het onderscheid met gedrukte varianten op te heffen.

‘Een e-book is een boek en online pers is hetzelfde als een gedrukte krant’, aldus Moscovici. In zijn ogen speelt de consumentenervaring een doorslaggevende rol bij de btw-toepassing van vergelijkbare producten.

Meer vrijheid voor lidstaten

Het actieplan is ook een startschot voor een fundamentele discussie over de Europese btw-systematiek.
Opmerkelijk is dat de Commissie de oorspronkelijke ambitie van een verder geharmoniseerd btw-stelsel loslaat. In het actieplan kiest de Commissie juist voor een meer gedecentraliseerd systeem, met meer vrijheid voor de lidstaten.

Ook uitzonderingen vrijgeven

De Commissie schetst twee richtingen die verschillen in de mate waarin de hoogte van de btw-tarieven aan lidstaten wordt vrijgegeven.
In beide scenario’s kunnen alle lidstaten gebruikmaken van de uitzonderingen op de richtlijn waarop bepaalde lidstaten nu om historische redenen aanspraak maken.

Het btw-nultarief op kranten, zoals in het verleden bedongen door onder andere België, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk, is een voorbeeld van een dergelijke uitzondering op de Btw-richtlijn.

Politieke kwestie

Alle wijzigingen op de Btw-richtlijn vereisen unanimiteit binnen de Raad van Ministers. Bovendien is de btw-heffing, in het bijzonder de toepassing van verlaagde tarieven, een politiek gevoelige aangelegenheid. Dat brengt een traag besluitvormingsproces en een onzekere uitkomst met zich mee.

Dit neemt niet weg dat de Europese plannen over de btw op digitale media niet eerder zo concreet en zo positief zijn geweest.
NDP Nieuwsmedia zet zich samen met News Media Europe actief in om snelle en positieve Europese besluitvorming te bespoedigen.

Nederlandse steun

De plannen van de Europese Commissie zijn in lijn met de opvattingen van het Nederlandse kabinet. Staatssecretaris Wiebes noemde het btw-onderscheid eerder ‘idioot en achterhaald’.
Ook een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het verlaagde tarief op digitale kranten van toepassing wordt.

Eurocommissaris Moscovici bij de presentatie van het Action Plan on VAT © European Commission