Wiebes zegt actieve houding toe om Europese btw-oplossing te bespoedigen

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) zal zich inzetten om digitale journalistiek onder hetzelfde verlaagde btw-tarief te kunnen brengen als gedrukte journalistiek.

Dat zegde Wiebes afgelopen donderdag toe tijdens een debat in de Tweede Kamer, waarvoor de btw-toepassing op digitale kranten stond geagendeerd. Elbert Dijkgraaf (SGP), die mede namens de ChristenUnie sprak, bekritiseerde de afwachtende houding van het kabinet, zoals die bleek uit een recente brief aan de Tweede Kamer.

Dijkgraaf kreeg bijval van Ed Groot (PvdA) en Wouter Koolmees (D66).

Niet berusten

In antwoord op de vraag van Dijkgraaf, gaf de staatssecretaris aan niet te berusten in de huidige situatie, waarbij digitale en gedrukte kranten verschillend worden belast. Wiebes noemde dat onderscheid opnieuw ‘idioot en achterhaald’.

Nederland zal zich, ook op hoog ambtelijk niveau, blijven inzetten om de Europese besluitvorming op dit terrein te bespoedigen. ‘Afwachten wordt uit het vocabulaire geschrapt’, zo betoogde Wiebes.

Inzet tijdens EU-voorzitterschap

De Europese Commissie heeft een voorstel tot wijziging van btw-richtlijn aangekondigd, waardoor in de toekomst ook op digitale journalistiek het verlaagde btw-tarief mag worden toegepast.

Een actieve rol van Wiebes is belangrijk omdat de Europese Commissie het voorstel hoogstwaarschijnlijk zal presenteren tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie in de eerste helft van 2016.

‘Idioot probleem’ oplossen

Dijkgraaf vroeg Wiebes ook te bevestigen dat Nederland het verlaagde btw-tarief gaat toepassen op digitale journalistiek, zodra de richtlijn daar de mogelijkheid toe biedt. Tegen de achtergrond van de herziening van het belastingstelsel wilde Wiebes geen concrete toezeggingen doen.

Wel beaamde de staatssecretaris dat het in de rede ligt de oplossing voor dit in zijn ogen ‘idiote probleem’ direct te gebruiken, zodra de EU daar de ruimte voor biedt.