Kritische vragen over het btw-verschil tussen papieren en digitale kranten

De Tweede Kamer heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën schriftelijke vervolgvragen gesteld over de btw-toepassing op digitale kranten.

Leden van diverse fracties zijn niet overtuigd door het standpunt van de staatssecretaris dat de huidige Europese wetgeving geen ruimte biedt voor toepassing van het lage btw-tarief op digitale replica’s van gedrukte kranten.

De Kamerleden Schouten (ChristenUnie) en Dijkgraaf (SGP) vroegen in november om een specifieke oplossing voor digitale replica’s van gedrukte kranten.
In een brief oordeelde de staatssecretaris vorige maand dat een laag btw-tarief voor digitale boeken, kranten en tijdschriften niet mogelijk is binnen de Europese kaders.

Daarmee ging hij voorbij aan de specifieke, nauw afgebakende regeling voor ‘pdf-kranten’ waar de Kamerleden om vroegen. Op initiatief van Schouten en Dijkgraaf besloot de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer opnieuw vragen te stellen aan de staatssecretaris.

Kamer voor opheffen van het btw-verschil

De vragen aan de staatssecretaris tonen aan dat Kamerleden van VVD, PvdA, SP, CDA, PVV, CU en SGP zich niet neerleggen bij het huidige btw-verschil tussen gedrukte en digitale kranten.
De leden van D66 trekken de kwestie nog breder, door vragen te stellen over het btw-verschil tussen gedrukte en digitale pers.

Kamer vraagt om wijziging van de btw-richtlijn

Naar aanleiding van een eerdere toezegging van de staatssecretaris vragen leden van de PvdA, CDA, PVV, D66, CU en SGP naar de concrete plannen om de verouderde btw-richtlijn aan te passen, zodat het btw-verschil op Europees niveau wordt opgeheven en ook digitale journalistiek voor het verlaagde tarief in aanmerking komt.
Ook de VVD spreekt zijn steun uit voor dit voornemen.

Mogelijkheid binnen de bestaande kaders

Op basis van ervaringen en jurisprudentie uit het buitenland ziet NDP Nieuwsmedia ook binnen de huidige btw-richtlijn en de Wet op de Omzetbelasting (Wet OB) goede mogelijkheden om digitale replica’s (‘pdf-kranten’) net als gedrukte kranten onder het lage btw-tarief te brengen.

De Kamerleden van de PvdA, SP, CDA, PVV, CU, SGP stellen inhoudelijke vragen over deze mogelijkheid, die het btw-verschil zonder nationale of Europese wetswijziging kan opheffen. De leden van de PVV, CU en SGP vragen specifiek of de staatssecretaris bereid is deze weg te behandelen.

De antwoorden van staatssecretaris Wiebes worden binnenkort verwacht.